60 % firem nebylo připraveno na home office, říká výzkum T-Mobilu

Reklama

Na takzvaném home office je podle průzkumu třetina lidí v produktivním věku. 68 % je s možností pracovat z domova spokojeny, negativně tento stav hodnotí pouze 13 % dotázaných. 60 % lidí zároveň uvedlo, že jejich firma nebyla na přechod připravena.

Mezi hlavní výhody práce z domova podle dotázaných patří lepší soustředění na pracovní úkoly (52 %) a také víc volného času (52 %) díky úspoře cesty do zaměstnání. Tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že mají pocit vyšší efektivity – za stejnou dobu udělají víc práce než v kanceláři. Problémy s prokrastinací řeší zhruba čtvrtina dotázaných (27 %). Největší problém mají mladší lidé ve věku 26 – 34 let (35 % z nich ji uvedlo jako problém). Naopak mezi lidmi staršími 45 let s pevně vybudovanými pracovními návyky ji jako komplikaci uvedlo pouze v 17 % dotázaných.

Jako další výhody práce z domova respondenti uvedli volnější oblékání (42 %) a lepší možnost plánovat si pracovní úkoly (38 %). Mezi nevýhody zařadili dlouhé online meetingy (24 %) a menší klid na práci (23 %), což se týká zejména zaměstnanců mezi 35 – 44 lety, kteří mají děti školou povinné. Za největší nevýhodu práce z domova lidé považují chybějící společnost kolegů a možnost osobní spolupráce (52 %).

Celkem 60 % lidí uvedlo, že jejich zaměstnavatel připravený nebyl a musel zavést nová opatření. Přitom 40 % dotázaných uvedlo, že po počátečních potížích se situace stabilizovala. Jedná se ovšem o pohled zaměstnanců, kteří hodnotí jen svou stránku věci. Problémy např. s nutným posilováním firemních sítí nebo instalací dodatečných metod zabezpečení, se v tomto výzkumu samozřejmě v plné míře neprojeví.

Reklama