Balíčky síťovou neutralitu porušují, ale…

Reklama

ČTÚ zkoumal balíčky Vodafone Pass a T-Mobile StreamOn z hlediska dodržení tzv. síťové neutrality. Dospěl k neurčitému závěru.

Oba operátoři nabízejí balíčky, které umožňují čerpat bez omezení určitý typ internetových služeb, např. jen videa nebo jen sociální sítě. Tím by mohli porušit pravidla tzv. síťové neutrality, která říká, že operátor nesmí zvýhodňovat nebo znevýhodňovat určité poskytovatele služeb. (Je to jako kdyby po dálnici mohli všichni jezdit rychlosti 130 km/h, jen vozy Taxislužby Vopršálek byly omezeny na 70 km/h, zatímco vozy Autodoprava Novák by měly právo jezdit s modrým majákem.)

Český telekomunikační úřad u těchto balíčků posuzoval čtyři věci

  1. nezahrnutí datového provozu souvisejícího se zobrazením obsahu třetích stran (jako jsou např. reklamy) do těchto služeb
  2. zasahování do obsahu datového provozu (typicky snižování kvality videa)
  3. vázanost služeb na současné čerpání základního datového objemu
  4. možnost využívat tyto služby v roamingu na území Evropské unie.

Jaký je výsledek? Nechme mluvit doslovnou citaci z Měsíční monitorovací zprávy ČTÚ:

„Z dosavadního šetření vyplývá, že smluvní podmínky u obou služeb nejsou zcela v souladu se zněním nařízení. Současně je však nutné uvést, že tato ustanovení nejsou v praxi realizována a nedochází tak k aplikaci opatření řízení datového provozu, která by porušovala evropská pravidla síťové neutrality.“

Reklama