BEREC svolává schůzku o dostupnosti internetu

Reklama

Sdružení evropských telekomunikačních regulátorů BEREC svolalo jednání o dvou důlěžitých tématech – jak zajistit internet pro každého, a jak vyvážit regulace s investicemi.

Setkání nazvané BEREC Stakeholder Forum Meeting se v Bruselu zúčastní asi 220 osob. Na programu jsou dvě důležitá témata.

Jak zajistit internetové připojení pro každého občana? Zajištění internetového připojení pro každého občana je prioritou číslo jedna, což nedávno potvrdila Evropská komise. Klíčovou roli hrají jak investice operátorů, tak hledání různých inovativních řešení.

Jakou úlohu mají v posilování digitální ekonomiky hrát investice a regulace? Velký zájem vzbuzuje také téma rozvoje digitální ekonomiky. Jak vyplynulo z debaty o neutralitě sítě, toto rychle se měnící prostředí je zdrojem inovací, nových subjektů a nových služeb, ale také mnoha náročných úkolů v oblasti regulace. Na druhou stranu lze zkoumat dopad regulace a investic na toto odvětví a jejich úlohu jako faktorů podporujících inovace.

Reklama