Bič na vás! Jak EU zregulovala roaming

Reklama

Tu pohádku znají snad všichni. Eurokomisařka Viviane Redingová slušně vytkla operátorům lichvářské ceny za roaming a požádala je, aby je snížili. Když tak neučinili, snížila je sama z pozice síly, v některých případech třeba až na pětinu dřívějších cen.

Viviane Redingová tehdy zastávala funkci eurokomisařky pro informační společnost a média. Na předraženém volání v rámci Evropské unie si takříkajíc vybudovala kariéru, věnovala se tomuto tématu dlouhodobě a tak úporně, že měla nakonec úspěch. O co přesně tehdy šlo?

V roce 2005, kdy se o cenách roamingu začalo mluvit, byly ceny za volání v zahraničí 4× a za data dokonce 10× vyšší oproti odpovídajícím sazbám platným v domácím státě. Evropská unie se tehdy snažila tvářit jako jednotný trh a tlačila na operátory, aby tyto přehnaně vysoké rozdíly alespoň oslabili, aby zákazník nemusel řešit, že vyjel za prací, obchodem či studiem do sousední země, a najednou musí platit násobky běžných sazeb za volání a data.

V letech 2005 a 2006 proběhlo několik decentních přestřelek mezi eurokomisařkou a mobilními operátory. První uvedená požadovala postupné snižování cen, vyhrožovala násilnou regulací, druzí jmenovaní zase argumentovali, že ceny snížit nelze, že je to nepřípustný zásah do svobodného podnikání atd.

Dopadlo to jednoduše. V červnu 2006 zveřejnila Evropská komise návrh regulačního opatření, který prošel veřejnou konzultací, schvalovacím procesem a nakonec vstoupil v platnost od července roku 2007. Operátoři působící ve všech státech Evropské unie a dále ve třech zemích Evropského hospodářského prostoru, musí od té doby nabízet všem svým zákazníkům tzv. eurotarif. Ten má regulované ceny (a některé další podmínky) a platí ve všech státech EU a zmíněných státech EHS. Operátoři samozřejmě mohou nabízet i tarify další, vždy ale musí mít všichni zákazníci automaticky aktivní eurotarif, pokud si nebudou přát jinak, a vždy musí mít možnost na něj bezplatně přejít.

Co obnáší eurotarif

V rámci eurotarifu můžete především telefonovat za regulované ceny. Evropská unie nastavuje horní hranici v eurocentech, pro přepočet jsme použili kurz 25 Kč/euro + česká DPH ve výši 21 %. Není to samozřejmě úplně správné; jednak se kurz každý rok mění, jednak EU stanovuje velmi přesné podmínky, ze kterého dne se má kurz použít atd. Pro srovnání vývoje cen ale tento hrubý odhad postačí.

Vývoj ceny odchozích hovorů

roaming_regulace_odchozi

Cena odchozích hovorů klesla mezi lety 2007 a 2013 0,49 eura na 0,14 eura, příští rok dojde k dalšímu snížení ceny na 0,19 eura. Přepočteno na koruny je to 14,80 Kč na 7,26 Kč, příští rok pak 5,75 Kč. Počínaje rokem 2009 navíc musí operátoři odchozí hovory účtovat po první půlminutě po sekundách (30+1).

Vývoj ceny příchozích hovorů

roaming_regulace_prichozi

Podobně klesala i cenu hovorů příchozích. Zatímco v roce 2007 jsme přijímali hovory za 0,24 eura (7,26 Kč), od letošního roku platíme za každou minutu 0,07 eura (2,12 Kč) a za rok dokonce šetříme ještě víc, regulovaná cena totiž bude 0,19 eura (1,52 Kč). I v tomto případě se od roku 2009 povinně účtuje po sekundách, tentokrát ale od samého začátku (1+1).

Vývoj ceny SMS

roaming_regulace_sms

Evropská unie nejprve zregulovala cenu odchozích a příchozích hovorů, zbylé služby dlouho nechávala bez povšimnutí. Když se ale ukázalo, že operátoři mají, jednoduše řečeno, jisté rezervy, přistoupila EU také k regulaci textových zpráv. Nejprve nastavila cenu 0,11 eura (3,30 Kč), po několika letech ji ale začala snižovat až na dnešních 0,08 eura (2,42 Kč) s výhledem na 0,06 eura (1,82 Kč) příští rok.

Vývoj ceny datových přenosů

roaming_regulace_data

Podobně jsou na tom datové přenosy. Regulovány začaly být až v roce 2012, kdy byla nastavena výchozí cena 0,75 eura za 1 MB (22,69 Kč). Od stejného roku byla zavedena účtovací jednotka 1 kB, již dříve pak platil jakýsi horní limit ve výši 50 eur, po jehož vyčerpání musí dojít k vypnutí dalších datových přenosů – to se jistě hodí všem majitelům neustále se připojujícím smartphonů. Aktuální cena za 1 MB dat je 0,45 eura (13,62 Kč), příští rok nás pak čeká další snížení na 0,2o eura (6,05 Kč)!

Eurotarif s sebou nese i nějaké další povinnosti. Od roku 2009 musíme dostat v okamžiku překročení hranic textovou zprávu informující o aktuálně platných cenách. Od stejného roku navíc musí být zřízeno bezplatné telefonní číslo, kde získáme další informace. V případě, že se dostaneme do úzkých, číslo 112 musí být z celé Evropy dostupné zdarma.

Od roku 2010 nesmí být zpoplatněno volání do hlasové schránky. Pokud si při odjezdu na dovolenou vypnete telefon, všechny hovory, které vám do schránky automaticky „spadnou“, vás nebudou stát ani korunu (zatímco volající zaplatí klasickou sazbu, jako by volal do Česka). Od roku 2014 si pak budeme moci vybrat operátora, v jehož síti chceme roamovat.

V současné době se uvažuje o tom, že by byla celá Evropská unie považována za jeden stát a operátoři by vůbec neměli právo účtovat si vyšší sazby. Jeden z původních ideálů, na němž EU vznikla, tedy volný pohyb zboží a osob, by se tak posunul zase na vyšší úroveň.

Reklama