Budoucníci, rodiny v zajetí technologií – třetí návštěva v T-City

Reklama

Dalším zajímavým projektem v T-City, městě budovaném Deutsche Telekomem (u nás T-Mobile), jsou The Futurists, Budoucníci. Jedná se o rodiny žijící v domech ovládaných moderními technologiemi.

O T-City jste si už u nás mohli přečíst stručný úvodní přehled a pak speciální článek o třech zajímavých projektech z oblastí péče o seniory a telemedicíny. V dnešním článku se zaměříme na to, jak se bude v městě budoucnosti bydlet.

V červenci 2009 vybral Deutsche Telekom devět rodin napříč sociálním spektrem obyvatel Friedrichshafenu. Do vzorku byly zařazeny rodiny studentů a naopak seniorů, rodičů s malými dětmi či odrostlejšími puberťáky, lidé s migrační historií (v Německu je silná turecká menšina) apod. Do domovů zvolených rodin pak vtrhli technici, kteří jim bydlení poněkud upravili.

K tomu dostali Budoucníci zdarma moderní techniku všeho druhu, ať už jsou to notebooky, televize nebo tablety iPad.

Mějte přehled s chytrým měřením

Do sledování domácností (ovšem i do domácností řady jiných obyvatel Friedrichshafenu) byly instalovány elektroměry vybavené automatickým bezdrátovým odečtem). Měřiče lze pak v rámci služby Smart Metering nakonfigurovat tak, aby zjišťovaly aktuální spotřebu elektrické energie v určitých intervalech, přičemž nejkratší je patnáctiminutový.

Výsledná měření se odesílají přes internet na server, kde je můžete sledovat prostřednictvím webové stránky nebo mobilního telefonu. Smart Metering by vám měl dát představu o tom, kolik energie vyžadují jednotlivé spotřebiče.

Ovládejte dům přes iPad

To je ale jen začátek. Zjistit na cestě do Chorvatska v mobilu, že jste zapomněli zhasnout světlo na záchodě, je sice pěkné, ale pokud vynecháme telefonát sousedům, ať vyhodí pojistky, asi s tím nic neuděláte.

Tady přichází ke slovu tzv. HomeNetwork2.0, která umí kromě monitorování také ovládat jednotlivé vypínače nebo spotřebiče. Na dálku, opět přes internet, tablet či chytrý telefon, tak můžete nejen vypnout zapomenuté světlo nebo zapnout topení, když vyrážíte z chalupy domů. Můžete také náhodným rozsvěcením světel či pouštěním hudby simulovat, že jste doma, i když se zrovna vyhříváte stovky kilometrů daleko na písčité pláži.

A když už máte doma instalováno takové zařízení, může sloužit i jako alarm. Například pokud některý z ovládaných spotřebičů začne hořet, systém detekuje kouř a informuje vás na vašem mobilním telefonu, takže můžete zavolat hasiče, i když máte nevšímavé sousedy (nebo se vám chtějí pomstít na výše zmíněnou automaticky spouštěnou hudbu).

Reklama