Časové omezení kreditu je v pořádku

Reklama

Český telekomunikační úřad konstatoval, že časové omezení platnosti kreditu je v pořádku. Vychází přitom ze zjištění Veřejného ochránce práv a Nejvyššího soudu České republiky.

ČTÚ pravidelně dostává stížnosti na vypršení kreditu po určité době po dobití. Pokud je omezená platnost dobře vysvětlena a ošetřena v podmínkách, není to podle ČTÚ a dalších orgánů problém.

K omezené časové platnosti u předplacených karet se v minulosti vyjádřil Nejvyšší soud ČR. Podle jeho názoru se nejedná o nepřiměřenou smluvní podmínku ve spotřebitelské smlouvě, obsahuje-li smlouva
(všeobecné podmínky, ceník či jiný smluvní dokument) jednoznačně a srozumitelně, co se po skončení časové platnosti kreditu stane, tedy i například pokud smlouva stanoví, že jej nelze po skončení platnosti využít, že propadne apod.

Problematika propadnutí kreditu pak byla ČTÚ řešena i v reakci na šetření provedené zástupcem veřejného ochránce práv, který konstatoval, že jsou–li pravidla pro využívání předplacených karet a kreditu smluvně jasně a srozumitelně ošetřena, nelze samotné časové omezení platnosti kreditu považovat za nepřiměřené ujednání.

Reklama