Chválíme: O2 zpřístupňuje data o svých zákaznících

Reklama

O2 se rozhodlo zpřístupnit data o pohybu svých zákazníků. Samozřejmě budou k dispozici pouze v anonymizované podobě a pouze vývojářům. Ti je využijí pří vývoji nových služeb.

O2 zpřístupní data prostřednictvím svého API nazvaného Liberty. V nejhrubší podobě sdělí vývojářům, kolik lidí se pohybuje mezi dvěma zadanými lokalitami. Při potřebě bližších informací stačí zadat lokalitu, čas, pohlaví a věkovou skupinu. Aby pak vrátí počet osob odpovídající zadaným parametrům, a to upravené na celou českou populaci.

Vývojář tedy nezíská jmenný seznam osob, jen velmi hrubě agregované počty, které navíc neodpovídají zákazníkům O2, ale jsou extrapolovány na všechny obyvatele Česka. Anonymita zákazníků je tak plně zachována, přesto může vývojář získaná data velmi efektivně využít.

Vše zatím frčí pouze v pilotním provozu, jedním z prvních testujících partnerů jsou geografové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kteří by s jejich pomocí chtěli zlepšit způsob sběru svých dat. Osobně si dokážu představit využití získaných dat v marketingu (co třeba reklamy zobrazované na displejích podle toho, jací lidé se v daném místě zrovna pohybují), plánování dopravy nebo městských úprav.

Reklama