Co dělat, když zkrachuje virtuál? Přejít!

Reklama

Český telekomunikační úřad bedlivě sleduje situaci virtuálního operátora Adagio Mobile, který odpojil všechny své zákazníky. ČTÚ trvá na tom, že musí mít možnost přenést číslo.

Virtuál Adagio Mobile oznámil Českému telekomunikačnímu úřadu 5. května, že na dobu neurčitou přerušuje svou činnost. Všechny své zákazníky následně odpojil. Ponechme teď stranou důvody (kterými je změna vlastníka a objevení zásadních nedostatků v řízení firmy předchozím vlastníkem). Co má dělat koncový zákazník v případě, že zkrachuje jeho virtuál?

ČTÚ považuje za klíčové, aby situace operátora neprohlubovala negativní dopad na jeho klienty a nebránila jejich případnému rozhodnutí využít možnosti přenesení telefonního čísla k jinému poskytovateli. Informuje proto zákazníky virtuálního operátora Adagio Mobile o právu reklamovat omezení služeb na adrese reklamace@adagiomobile.eu a o právu požádat o přechod k jinému operátorovi přes e-mail info@adagiomobile.eu.

Pokud by s takovou žádostí o přenesení čísla účastník na zmíněných kontaktech neuspěl, může se obrátit na ČTÚ s konkrétním podnětem, kterým by se úřad dále zabýval.

Reklama