Co se dělo v roce 2022 [výroční zpráva ČTÚ]

Reklama

Český telekomunikační úřad vydal výroční zprávu za rok 2022, ve které shrnuje celou řadu zajímavých ukazatelů týkajících se mobilního byznysu.

Celkový objem přenesených mobilních dat za rok 2022 dosáhl dle odhadu Úřadu hodnoty 926 PB (926 milionů GB) a jeho meziroční nárůst lze odhadnout na 60 %. Průměrná měsíční spotřeba dat na datovou SIM kartu odhadem dosáhla 7 GB – v předchozím roce šlo o 4,6 GB.

Počet aktivních SIM karet na konci roku 2022 přesáhl 15,2 mil., z nichž podíl SIM karet využívajících paušální tarify činil přibližně 75 %.

I v roce 2022 pokračoval dlouhodobý trend poklesu průměrné ceny za skutečně provolanou minutu, byť tempo poklesu se v roce 2022 zpomalilo. V první polovině roku došlo oproti průměru za celý rok 2021 k poklesu přibližně na 0,73 Kč/min.

Pokles průměrné ceny za odeslanou SMS se zastavil v roce 2019 a průměrná cena od té doby roste. Příčinu je třeba hledat v klesajícím využití této služby, kterou postupně vytlačuje používání komunikačních aplikací.

Za sledované období od roku 2011 do poloviny roku 2022 klesla průměrná jednotková cena za MB dat (bez zahrnutí fixního LTE) o 0,40 Kč, tj. o 93 %, přičemž za posledních 5,5 roku (mezi rokem 2016 a pololetím 2022) klesla o 0,13 Kč, tj. o více než 81 %, na 0,03 Kč/MB.

Reklama