ČTÚ akreditoval další tarifní kalkulačku

Reklama

Český telekomunikační úřad akreditoval třetí tarifní kalkulačku Korektel. Jelikož jedna z akreditovaných o svou akreditaci přišla, jsou nyní akreditovány opět jen dvě – Tarifon a Korektel. Podívejte se na podrobnější informace.

Český telekomunikační úřad prověřuje na požádání internetové tarifní kalkulačky. Pokud některá z nich provádí správné výpočty a dodržuje všechny metodiky předepsané ČTÚ, získá akreditaci a právo používat logo Schváleno Českým telekomunikačním úřadem. Navíc je zveřejněna na webových stránkách úřadu.

schvalenoctu

 

V minulosti byly akreditovány kalkulačky Tarifomat a Tarifon. První jmenovaný ale o svou akreditaci přišel, protože v rozporu s podmínkami ČTÚ přestal zohledňovat rozdílnou tarifikaci (po minutách, po sekundách apod.). Pokud chce akreditaci obnovit, musí chybu napravit a znovu požádat o prověření.

Nově ale všechny podmínky splnila kalkulačka Korektel (web www.korektel.cz). Akreditace udělená 27. května 2014 je platná na dobu jednoho roku. Její prodloužení je podmíněno absolvováním nového akreditačního řízení. Tím ČTÚ garantuje, že provozovatel kalkulačky „neusne na vavřínech“ a bude ji i nadále udržovat funkční a aktuální.

Reklama