ČTÚ bedlivě sleduje pokrytí LTE (aktuální mapa)

Reklama

Operátoři si nemohou pokrývat republiku signálem LTE, jak se jim zlíbí. Omezují je relativně přísně nastavená rozvojová kritéria, k jejichž dodržování se zavázali při získání licence. ČTU nyní před zraky veřejnosti sleduje, jak tato kritéria dodržují.

Za tímto účelem rozjel webové stránky lte.ctu.cz, na kterých najdete především sofistikovanou interaktivní mapu. V ní můžete volit mezi třemi síťovými operátory – O2, T-Mobile a Vodafone – a dále přepínat mezi jednotlivými frekvenčními pásmy. ČTÚ záměrně ignoruje různé nestandardní využití frekvencí, jako je CDMA U:fona nebo 900MHz LTE Vodafonu.

CTU_LTE

Zatím to vypadá dost uboze, když to regulátor vynese na jednu mapu, co říkáte? V každém případě se snad brzy dočkáme náležitého houstnutí mapy. Další funkcí webu je zobrazení aktivních LTE vysílačů, takže se můžete podívat, kde ve vašem okolí byste si teoreticky měli rychlého internetu užít.

CTU_LTE_stanice

Do třetice Český telekomunikační úřad přichází s informacemi o pokrytí jednotlivých krajů a okresů. Právě tato informace je důležitá pro splnění licenčních podmínek. Operátoři totiž musí určitým systémem pokrývat nejprve komerčně méně lukrativní okresy, teprve pak se smí vrhnout na okresy finančně zajímavější.

CTU_LTE_okresy

Pozor, ve všech případech se jedná o pokrytí modelované, nikoli naměřené. To znamená, že ČTU vychází z vypočteného modelu pokrytí, který mu spolu s hlášením o zřízení nových vysílačů předávají operátoři. V praxi se tak může skutečné pokrytí do určité míry lišit. Mapa také není aktualizována okamžitě, když dojde ke spuštění nového vysílače. Český telekomunikační úřad přislíbil zveřejňování nové mapy alespoň s měsíční periodicitou.

 

Reklama