ČTÚ bude hlídat operátory na Facebooku

Reklama

Český telekomunikační úřad se rozhodl vstoupit na Facebook. Chce monitorovat stížnosti mobilních uživatelů a také trochu dohlížet na operátory, aby se ČTÚ nezaštiťovali pokaždé, když se jim něco nepovede.

V tiskové zprávě se konkrétně praví „Stává se, že operátoři v komunikaci se zákazníky přičítají některé problémy ‚regulaci ČTÚ‘, ač tomu tak zcela zjevně není. Díky lepšímu monitoringu sociálních sítí chceme získat lepší zpětnou vazbu a možnost uvádět taková tvrzení na pravou míru.“ Co to v praxi znamená? Tým ČTÚ bude sledovat, jestli operátoři „neberou jména božího nadarmo“, a případně pod takovou odpovědí hned vystoupí na svou obhajobu.

V rámci plnění zákonné povinnosti chránit spotřebitele uzavřel úřad smlouvu s českou společností Brand Embassy, která se monitoringem sociálních sítí zabývá. Úřad tak bude moci lépe zjišťovat poznatky o problémech běžných spotřebitelů a vyhodnocovat svá opatření právě v oblasti ochrany spotřebitele.

Reklama