ČTÚ chce regulovat mobilní data, trh prý není konkurenční

Reklama

ČTÚ zjistil, že trh mobilních dat není konkurenční, a navrhuje proto jeho regulaci. Nyní běží měsíční lhůta na vznášení připomínek.

Pro posouzení, nakolik funguje pověstná „neviditelná ruka trhu“ používá ČTÚ tzv. test tří kritérií. Pokud jsou splněna všechna tři kritéria, vysloví Český telekomunikační úřad podezření, že trh nefunguje úplně dobře, a je zralý na regulační zásah. O jaká kritéria se jedná?

  • (I) existence značných, a nikoliv dočasných strukturálních, právních nebo regulačních překážek vstupu,
  • (II) struktura trhu, který v daném časovém horizontu nesměřuje k účinné hospodářské soutěži, a to s ohledem na stav hospodářské soutěže založené na infrastruktuře a jiné hospodářské soutěže, které vyvolávají překážky vstupu a
  • (III) samo právo hospodářské soutěže není schopno dostatečně reagovat na uvedené selhání trhu

Ohledně prvního kritéria ČTÚ konstatoval, že ani opakovaná aukce frekvencí nepřinesla na český trh čtvrtého operátora, a vzhledem k tomu, že všechny frekvence kontroluje „silná trojka“, asi ke změně jen tak nedojde.

Co se druhého kritéria týká, ČTÚ se podíval na vývoj trhu a zjistil, že i když podíl virtuálů stále pomalu roste, dominantní postavení si stále uchovávají tři velcí síťoví operátoři, případně virtuálové, kteří jsou s nimi úzce majetkově propojeni. V tomto směru tedy v dohledné době k nápravě konkurenčního prostředí nedojde.

Na základě výsledků hodnocení prvního a druhého kritéria dospěl ČTÚ k závěru, že „samo se to nespraví“ a bylo by vhodné trh nějakým způsobem regulovat.

Nyní zveřejnil podrobnou takřka 70stránkovou zprávu s podrobným zdůvodněním svých názorů. Každý má možnost snadno přes internet podávat připomínky po dobu třiceti dní od zveřejnění. Jaké regulační nástroje potom úřad zvolí, to ukáže čas.

Reklama