ČTÚ chce regulovat velké operátory

Reklama

Český telekomunikační úřad dospěl k závěru, že české mobilní prostředí není dostatečně konkurenční, a je proto potřeba zasáhnout. Připravuje proto regulaci.

Nejprve zveřejnil svůj návrh k veřejné konzultaci. Nyní sbírá připomínky, které pak musí vypořádat – přijmout nebo zamítnout, ovšem s náležitým zdůvodněním. Následně pak může uplatnit svou regulaci.

Na základě analýzy relevantního trhu Úřad navrhuje stanovit podnikem s významnou tržní silou na tomto trhu společnosti T-Mobile, O2 a Vodafone. Těmto třem operátorům Úřad navrhuje uložit povinnosti:

1. nabídnout ve všech svých stávajících smlouvách o přístupu k mobilním sítím (2G, 3G, 4G a 5G) dva regulační balíčky mobilních služeb. Regulace cen balíčků proběhne formou zákazu stlačování marží v kombinaci se stanovením maximální výše velkoobchodní ceny regulovaných balíčků.

2. všichni tři mobilní síťoví operátoři budou povinni umožnit přístup za nediskriminačních podmínek k oběma balíčkům i u nově uzavíraných smluvních vztahů s MVNO. Regulace bude časově omezená na 18 měsíců od účinnosti nápravných opatření.

Reklama