ČTÚ hodnotil férovost operátorů, na plné čáře vyhrál Sazka Mobil

Reklama

Český telekomunikační úřad opět zhodnotil smluvní dokumentaci operátorů. Tentokrát se ale nezaměřil jen na velkou trojku, podíval se i na šest nejvýznamnějších virtuálů a také UPC. Nejférovější je Sazka Mobil.

Tentokrát se regulátor nezaměřil jen na síťové operátory T-Mobile, O2 a Vodafone. Přidal k nim i významného poskytovatele internetu (UPC) a pak od každého síťového operátora vybral dva nejvýznamnější virtuální operátory: O2 Family a Tesco Mobile pro O2, GoMobil a Relax pro T-Mobile a Sazka Mobil a Open Call pro Vodafone.

U všech pak vyhodnotil kvalitu vstupní dokumentace a v jednotlivých vlastnostech přidělil operátorům barvy jako na semaforu:

Zelená barva je přidělena tomu poskytovateli, který danou oblast ve své smluvní dokumentaci upravil nejenom v souladu se zákonnou úpravou, ale respektuje doporučení ČTÚ, popřípadě jeho návrh smlouvy obsahuje i některá další prospotřebitelská ujednání nad rámec zákona.

Červená barva je naopak přidělována v dané hodnocené kategorii tomu poskytovateli, jehož smluvní dokumentace (byť nemusí být přímo v rozporu se zákonem) vykazuje znaky neurčitosti, nesrozumitelnosti, neúplnosti apod., tedy praktiky, které úřad v doporučení označuje jako neférové.

Oranžová barva je určitým průměrem a je poskytovateli udělována za předpokladu, že smluvní podmínky lze v hodnocené kategorii hodnotit v některých aspektech jako zcela vyhovující, v některých vykazují znaky neurčitosti či nesrozumitelnosti pro spotřebitele.

A jak to dopadlo? Nejvíc zelených dostal Sazka Mobile, překonal nejen ostatní virtuály, ale i velké síťové operátory. Podrobný popis metodiky i zevrubné zdůvodnění výsledků najdete na webu www.ctu.cz/spotrebitelsky-semafor.

CTU_semafor_201606

 

 

Reklama