ČTÚ i nadále kontroluje poskytovatele internetu

Reklama

Český telekomunikační úřad kontroluje internetové poskytovatele, jestli ve smlouvách uvádějí reálné přenosové rychlosti. Všeobecné oprávnění přesně stanovuje, jak moc se pak reálná rychlost může odlišovat od té, která je uvedena ve smlouvě.

Již více než 91 % nyní aktivních poskytovatelů služby přístupu k internetu má své smluvní dokumenty
v souladu s všeobecným oprávněním, přičemž těchto 91 % reprezentuje více než 99 % trhu. Lze tedy říci, že drtivá většina zákazníků tak již má k dispozici povinné informace o podmínkách kvality nabízené služby. Navazující kontrola se tedy zaměří na posledních cca 170 poskytovatelů služeb elektronických komunikací, kteří své povinnosti dosud nesplnili, a to ani po udělení sankce ze strany Úřadu. V případě trvajícího nesplnění povinností čekají poskytovatele další sankce.

Reklama