ČTÚ informuje: o úmrtí zákazníka musíte dát operátorovi vědět

Reklama

Mnozí pozůstalí si stěžují u ČTÚ, že i po úmrtí jejich příbuzného operátor nadále posílá vyúčtování. Úřad varuje, že o smrti zákazníka není operátor nijak informován a smlouvu je potřeba vypovědět.

Operátor, stejně jako kterákoliv jiná komerční firma, nedostává hlášení např. z matriky, že jeho zákazník zemřel. Dokud mu to nesdělí pozůstalí, nemůže tedy svévolně ukončit smluvní vztah a přestat poskytovat služby (a také vystavovat vyúčtování).

Podle ČTÚ ale končí smlouva dnem úmrtí zákazníka, jen je potřeba to prokázat. Pozůstalí nemusí čekat na výsledky dědického řízení, stačí, když mají k dispozici úmrtní list, se kterým se nejlépe dostaví do prodejny operátora. Operátor je pak povinen ukončit smluvní vztah zpětně ke dni úmrtí, vrátit přeplatky a nevystavovat další vyúčtování.

Problematické jsou samozřejmě dotované telefony. V takovém případě doporučuje ČTÚ domluvu s operátorem, jak tuto situaci vyřešit co nejvýhodněji pro obě strany. Samozřejmě se vždy nabízí možnost domluvy na převzetí služeb někým z rodiny.

Reklama