ČTÚ konzultuje podmínky 5G aukce

Reklama

Český telekomunikační úřad zpracoval návrh podmínek pro aukci frekvencí pro sítě 5G. Svůj návrh zveřejnil na internetu a očekává připomínky veřejnosti. Aukce by měla proběhnout začátkem roku 2020.

ČTÚ zpracoval podmínky aukce na základě zkušeností z předchozích aukcí. Vytknul si několik cílů. Předně je to prodej frekvencí v pásmu 700 MHz (uvolní televizní vysílání DVB-T) a 3,5 GHz. Dále chce přivést nového operátora, kterému vyhradil určitý blok frekvencí, k němuž se stávající operátoři nedostanou, leda by se žádný nový zájemce neobjevil. Cestu mu usnadní také tím, že pokud nováček pokryje vlastní sítí 20 % obyvatel, musí mu zbývající operátoři zpřístupnit své sítě po dobu šesti let. Vcelku rychle a levně tak rozjede své služby na celém území Česka.

Dalším cílem je přivedení rychlého internetu tam, kde dosud není. Do tří let od přidělení frekvencí musí operátoři pokrýt 95 % obyvatel v obcích, kde není podle měření ČTÚ žádný jiný vysokorychlostní internet. V lednu 2025 pak musí být pokryto 100 % úseků páteřní sítě železničních a silničních koridorů a 95% území obcí nad 50 tis. obyvatel, a následně do 10 let musí zajistit pokrytí 99 % obyvatel a 90 % území každého okresu ČR.

Dokument s podmínkami aukce visí na elektronické úřední desce ČTÚ, kde se k němu může kdokoliv vyjádřit. Ze zkušeností víme, že nejvíc připomínek podávají právní oddělení stávajících operátorů. ČTÚ se následně ke všem návrhům a připomínkám vyjádří, některé přijme, jiné odmítne, vždy ale musí své rozhodnutí řádě zdůvodnit. Finální podmínky aukce projedná s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Evropskou komisí.

Pokud vše půjde dobře, aukci vyhlásí na podzim s tím, že proběhne začátkem roku 2020. Minimální cena za jednotlivé aukční bloky byla stanovena na základě analýzy dosažených cen v relevantních evropských zemích. Dohromady by tak výnos ze všech aukčních bloků neměl být nižší než 6,3 mld. Kč.

Reklama