ČTÚ nově může pokutovat operátory za neuvedení kódu pro přenos

Reklama

Podle novely zákona o elektronických komunikacích platné od července letošního roku musí operátoři ve smlouvě uvádět přenosový kód OKU. Za jeho neuvedení může ČTÚ nově uložit pokutu až 15 milionů korun.

Pojmem OKU se rozumí jak kód pro přenos telefonního čísla, tak kód pro změnu poskytovatele internetu. U smluv uzavřených po 1. 4. 2020 je OKU kód povinnou součástí smlouvy uzavřené mezi účastníkem a poskytovatelem. Hlavním smyslem je, aby mohl účastník tímto kódem disponovat již od počátku smluvního vztahu a mohl se tak kdykoliv v jeho průběhu bez případných prodlev
v podobě dodatečného vyžadování OKU rozhodnout pro změnu poskytovatele.

Pokud jste smlouvu uzavřeli dříve, kód najdete na dodatku smlouvy, nebo Vám jej poskytovatel mohl zaslat i jiným způsobem (např. formou SMS či e-mailové zprávy), což platí rovněž v případě předplacených karet. Nad rámec výše uvedeného někteří poskytovatelé OKU kód zpřístupňují rovněž prostřednictvím samoobsluhy.

Na základě výše uvedené novely lze nově porušení této zákonné povinnosti postihovat, přičemž za
tento přestupek může ČTÚ uložit pokutu až do výše 15 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která
z těchto hodnot je vyšší.

Reklama