ČTÚ o Blesk mobilu: je to jen začátek, ceny budou nižší

Reklama

O vyjádření k příchodu nového mobilního operátora jsme požádali také Český telekomunikační úřad. Právě ten byl v minulosti mnohokrát kritizován za malou snahu o zvýšení konkurence na telekomunikačním trhu a malý tlak na snižování cen a vstup nových operátorů.

Nejprve odpovídal Marek Ebert, ředitel sekce regulace a  náměstek předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu.

ČTÚ samozřejmě uvedení prvního virtuálního operátora na trh uvítal. Mimo jiné potvrzuje, že i na našem trhu je pro poskytovatele tohoto druhu služeb prostor. Předpokládám, že tento  krok budou následovat i další operátoři. Každé zvýšení konkurence, třeba právě v podobě vstupu virtuálních operátorů, zcela jistě trhu pomůže. Například konkrétně přispěje k  oživení cenové politiky při nabídkách služeb pro běžné zákazníky. Je jen škoda že takováto komerčně ujednaná dohoda nepřišla podstatně dříve než v situaci, až již reálně hrozí připravovaná regulace ze strany ČTÚ.

Oznámený příchod  Blesk mobilu je jistě důležitým, ale zatím jen prvním krokem k faktickému otevření trhu. Větší pohyb v podobě migrace zákazníků však bude možné očekávat až s určitým odstupem, a zejména pak v případě vstupu dalších virtuálních operátorů. Obdobně i představená cenová nabídka nového virtuálního operátora jistě nepředstavuje koncovou úroveň, ke které by se ceny mobilních služeb především pro běžné zákazníky mohly dostat. To ukazují i zkušenosti ze zahraničí.

ČTÚ samozřejmě bude dále pokračovat ve svých aktuálních regulačních aktivitách. Těmi jsou  zejména probíhající aukce volných kmitočtů, která nyní probíhá a analýza nového velkoobchodního  trhu mobilního volání. Záměrem Úřadu je v odůvodněných případech vytvořit podmínky pro podporu konkurence na mobilním trhu.

Odpověď poté doplnil František Malina, tiskový mluvčí ČTÚ. Reagoval na naši otázku, proč se příchod virtuálních operátorů tak dlouho nedařil, a najednou to vypadá jako snadná věc:

Lepší je, když nový operátor přišel teď než nikdy. Standardní představa o deregulaci telekomunikačního odvětví spočívala v tom, že úkolem regulátorů je umožnit vznik konkurence mezi bývalým státním monopolem a nově vznikajícími subjekty. K tomu se měla po omezený čas používat sektorová regulace ex-ante v působnosti ČTÚ. Na ni měla v  následujícím kroku navazovat standardní regulace hospodářské soutěže ex-post, prováděná ÚOHS. Manévr vytvoření konkurence mezi mobilními operátory se podařil v celé EU včetně ČR, natolik, že sektorová regulace přestala být považována za potřebnou.

EU považovala za dostatečné, aby se tlak na zákaznické ceny prováděl prostřednictvím stanovení maximálních velkoobchodních cen. Teprve s odstupem několika let bylo možné konstatovat, že na rozdíl od  jiných evropských zemích tato politika v ČR nevede k dostatečné míře snižování cen pro všechny koncové zákazníky. I přes trvalé snižování úrovně průměrných cen mobilních služeb byla jejich úroveň v ČR vyšší ve srovnání evropských zemí, když v posledním období jejich pokles nekorespondoval s významným poklesem regulovaných velkoobchodních cen.

ČTÚ na základě průběžného sledování a hodnocení maloobchodního mobilního trhu zjistil, že zejména v posledních letech došlo ke zpomalení dynamiky tohoto trhu a faktickému zafixováním tržních podílů jednotlivých operátorů. Vývoj mobilního trhu se také oproti dřívějším předpokladům odlišil od vývoje v ostatních evropských zemích především v tom, že nedošlo ke komerčně ujednanému vstupu tzv. virtuálních operátorů na trh.

Další informace lze najít v závěrech provedeného testu tří kritérií a ustavil nový relevantní velkoobchodní trh mobilní originace který ČTÚ zveřejnil na jaře letošního roku. (http://www.ctu.cz/cs/download/oop/rok_2012/oop_01-04_2012-04.pdf). 

Reklama