ČTÚ: operátor může zhoršit smlouvu, zákazník má možnost odstoupit

Reklama

Český telekomunikační úřad řešil od července řadu stížností zákazníků Vodafonu, kterým se nelíbí změna tarifikace. Upozorňuje ale, že operátor je v tomto případě plně v právu.

Vodafone změnil tarifikaci z 60+1 na 60+60, tedy po první provolané minutě se již neúčtuje po sekundách, ale po celých započatých minutách. To se samozřejmě mnohým zákazníkům nelíbí, v tom ale nespočívá jádro našeho problému.

Podle ČTÚ má operátor právo jednostranně měnit smlouvu podle svého uvážení, samozřejmě v mezích zákonů. To může vést klidně k tomu, že budou mít zákazníci horší podmínky nebo vyšší ceny než dříve. Ti pak mají k dispozici dvě možnosti.

Za prvé sklonit hřbet a využívat změněnou smlouvu v její nové podobě. Za druhé oznámit operátorovi, že s novými podmínkami nesouhlasí, a okamžitě od ní odstupuje. V žádném případě se nemůže domáhat toho, aby operátor poskytoval smlouvu za původních podmínek. Operátor na druhou stranu musí zveřejnit informaci o změně smlouvy alespoň s třicetidenním předstihem, aby měli zákazníci možnost se o případném ukončení včas rozhodnout.

Reklama