ČTÚ operátorům: tohle není fér

Reklama

Český telekomunikační úřad aktualizoval své doporučení, v němž označuje, co je neférová obchodní praktika. Operátoři by podle něj měli koncipovat své smlouvy.

Původní verze doporučení vyšla v březnu 2014. Po více než roce se je regulátor rozhodl aktualizovat, a to na základě zevrubné analýzy smluv všech českých operátorů. Výsledkem je sedmadvacetistránková příručka, která ve dvaceti kapitolách sleduje celý životní cyklus smlouvy od jejího uzavření po její vypovězení.

Neférovou praktikou není vždy rozuměn jen postup přímo v rozporu se zákonem. ČTÚ jimi označuje i ta smluvní ujednání, jejichž úprava žádoucím směrem by zlepšila transparentnost a srozumitelnost uzavíraných smluv, jako je to běžné na jiných trzích v rámci EU. Příkladem těchto neférových praktik je veřejné prezentování služeb jako neomezených, ačkoliv ve skutečnosti je služba po překročení určitého limitu zablokována nebo dodatečně zpoplatněna nad rámec sjednané paušální částky, nebo je-li jakkoliv omezováno právo účastníka smlouvu vypovědět.

Stáhnout si ji můžete zde.

Reklama