ČTÚ opět prověřil smlouvy operátorů

Reklama

Český telekomunikační úřad poslední dobou hodně sleduje férovost smluv mobilních operátorů. Nedávno vydal doporučení, co je podle něj férová a neférová praktika, nyní se podíval, jak se s tím operátoři vypořádali.

A nutno říct, že moc důvodů ke spokojenosti nemá. Své připomínky rozdělil na dvanáct skupin a u každé posoudil, jak férově ji mají operátoři zpracovanou. Analýze přitom byly podrobeny vždy nejnovější smluvní podmínky daného poskytovatele. U operátora O2 se jednalo o smluvní podmínky účinné od 1. 9. 2015 do 14. 12. 2015, u T-Mobile o smluvní podmínky účinné od 26. 1. 2014, u Vodafone o smluvní podmínky účinné od 5. 1. 2016 a u UPC o smluvní podmínky účinné od 15. 1. 2016.

Výsledkem je snadno přehledný operátorský semafor. Zelená barva je přidělena tomu poskytovateli, který danou oblast ve své smluvní dokumentaci upravil nejenom v souladu se zákonem, ale respektuje doporučení ČTÚ, popřípadě jeho návrh smlouvy obsahuje i některá další prospotřebitelská ujednání nad rámec zákona.

Červená barva je naopak přidělována v dané hodnocené kategorii tomu poskytovateli, jehož smluvní dokumentace (byť nemusí být přímo v rozporu se zákonem) vykazuje znaky neurčitosti, nesrozumitelnosti, neúplnosti apod., tedy praktiky, které úřad v doporučení označuje jako neférové.

Oranžová barva je určitým průměrem a je poskytovateli udělována za předpokladu, že smluvní podmínky lze v posuzované kategorii hodnotit v některých aspektech jako zcela vyhovující, v některých vykazují znaky neurčitosti či nesrozumitelnosti pro spotřebitele.

CTU_spotrebitelskysemafor

Reklama