ČTÚ přehodnotí regulaci virtuálních operátorů

Reklama

Český telekomunikační úřad navrhuje ukončení regulace mezi síťovými a virtuálními operátory. I nadále ale bude jejich vztahy bedlivě sledovat.

ČTÚ se v roce 2012 rozhodl, že je potřeba zasáhnout do českého telekomunikačního trhu. Protože musí postupovat podle formálních pravidel, definoval tzv. relevantní trh (číslo 8), který zahrnoval velkoobchodní nabídku hlasového volání v sítích GSM a 3G.

Poté provedl tzv. test relevance, aby zdůvodnil před operátory a také před Evropskou unií, že tento trh potřebuje regulovat. To zahrnuje posouzení platnosti tří kritérií:

  • přítomnost velkých a trvalých překážek vstupu na trh,
  • struktura trhu v přiměřeném časovém období nesměřuje k účinné hospodářské soutěži a
  • právo hospodářské soutěže není samo o sobě dostatečně účinné při řešení selhání soutěže na příslušném trhu.

Tehdy byla splněna všechna a ČTÚ se „těšil“, že operátory pěkně klepne přes prsty. Ti se nejspíš zalekli a najednou vpustili do svých sítí virtuály (na konci roku 2012 nebyl ani jeden, dnes je jich skoro stovka), představili neomezené tarify a trochu si seškrtali marže.

ČTÚ tedy nyní znovu zkontroloval platnost všech tří kritérií a zjistil, že už neplatí ani jedno. Přitom stačí, aby platila dvě a jedno splněno nebylo, a už by bylo nutno regulaci zrušit. ČTÚ tedy nyní navrhuje prohlásit trh za nerelevantní. Vede ho k tomu také fakt, že původní trh nezahrnuje LTE, ani datové přenosy, a právě velkoobchodní nabídka datových přenosů virtuálním operátorům je to, co je dnes trápí nejvíce.

Vztahům mezi síťovými a virtuálními operátory tak bude Český telekomunikační úřad i nadále věnovat zvýšenou pozornost, a to zejména v oblasti datových služeb.

Reklama