ČTÚ přeměřil pokrytí vlakových koridorů

Reklama

Český telekomunikační úřad zveřejnil výsledky měření tranzitních železničních koridorů a ostatních železničních tratí sítě TEN-T signálem všech mobilních sítí.

Měření bylo provedeno za účelem zjištění aktuálního stavu pokrytí železničních koridorů a tratí sítě TEN-T a dále pro ověření průběžného plnění podmínek vyhlášení výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz. Stav pokrytí na železničních koridorech je velmi dobrý a oproti poslednímu měření z roku 2021 došlo k výraznému zlepšení stavu pokrytí u všech tří českých mobilních operátorů.

V některých místech železničních tratí se velmi rychle střídají pokryté a nepokryté úseky. V případě rychlých střídání těchto úseků dochází k tomu, že mobilní telefon nemá dostatek času k přihlášení do sítě, takže subjektivní posouzení pokrytí je nižší než stanovené měřením. Podstatný vliv na kvalitu připojení má konstrukce železničního vozu a její propustnost elektromagnetických vln. Mezi vozy nasazenými na českých železnicích jsou přitom rozdíly až desetitisícinásobné. I když je pokrytí železničních koridorů téměř 100 %, přístup ke službám mobilních sítí pro cestující uvnitř vozu může být bez dalších technických opatření omezen.

 

Reklama