ČTÚ přidělil konkrétní bloky po 5G aukci

Reklama

Několik let připravovaná a začátkem srpna vyhlášení aukce frekvencí pro 5G se posunula do své poslední fáze. ČTÚ přidělil úspěšným zájemcům konkrétní frekvenční bloky a vydal rozhodnutí těm, kdo úspěšní nebyli.

15. prosince 2020 provedl ČTÚ za účasti notáře, členů výběrové komise a zástupců žadatelů Nordic
Telecom 5G, O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic losování
– v pásmu 700 MHz vylosovala jako první společnost Vodafone Czech Republic blok rádiových
kmitočtů 723‑733 / 778–788 MHz. Z dohody o umístění v sousedních blocích v pásmu 700 MHz uzavřené mezi O2 Czech Republic a T-Mobile Czech Republic pak vyplynulo, že společnost T-Mobile Czech Republic získá blok rádiových kmitočtů 713–723 / 768‑778 MHz a O2 Czech Republic
blok 703–713 / 758–768 MHz.

V pásmu 3400–3600 MHz proběhlo losování o bloky, jejichž přiřazení ke konkrétním kmitočtům nebylo pevně určeno aukčním řádem. Jako první losovala společnost Vodafone Czech Republic, která si vylosovala blok 3560–3580 MHz. Jako druhý si vylosovala společnost O2 Czech Republic blok 3540‑3560 MHz. Zbývající blok 3580–3600 MHz tak byl přiřazen společnosti Nordic Telecom 5G.

Po provedeném přiřazení kmitočtů ČTÚ vydal neúspěšným účastníkům aukce rozhodnutí o zamítnutí jejich žádostí a v návaznosti na nabytí právní moci těchto rozhodnutí jim pak Úřad vrátil složenou finanční záruku. Společnosti Sev.en Innovations a PODA nezískaly v rámci aukční fáze žádné aukční bloky.Úspěšným účastníkům po doplacení části ceny, která převýšila jimi složenou záruku, vydal ČTÚ 18. ledna 2021 rozhodnutí o udělení přídělů rádiových kmitočtů.

Reklama