ČTÚ prosadí virtuální operátory silou

Reklama

Český telekomunikační úřad dokončil tzv. analýzu relevantního trhu. Dnes ji předložil k veřejným konzultacím, a pokud mu někdo nepředloží silné protiargumenty, začne příští rok silně regulovat zdejší mobilní operátory. Zaměří se hlavně na vznik virtuálů.

Český telekomunikační úřad sklidil v posledním roce nemalou kritiku veřejnosti i mnohých politiků. Podle nich se moc nesnažil tlačit na snížení cen tuzemských mobilních operátorů, takže podle některých analýz voláme za jedny z nejvyšších evropských cen. ČTÚ se bránil, že nemá legální prostředky, jak ceny ovlivnit, kromě snížení propojovacích poplatků, z něhož si ovšem operátoři nic nedělali.

Aby si tyto prostředky opatřil, musel nejprve učinit několik kroků – definovat tzv. relevantní trh č. 8 a provést jeho analýzu. Přeloženo z úřednické řeči do češtiny to znamená asi toto: úřad formálně stanovil, že do trhu č. 8 patří GSM a UMTS mobilní operátoři (U:fon je tedy venku) a podíval se, zda je na tomto trhu dostatečně konkurenční prostředí.

A co zjistil? Slovy tiskové zprávy: „ČTÚ na základě průběžného vyhodnocování národního mobilního trhu a jeho porovnávání s obdobnými trhy v jiných evropských zemích shledal, že hospodářská soutěž na tomto trhu stagnuje. A to zejména v souvislosti s dlouhodobou absencí velkoobchodních nabídek, které by umožnily působení mobilních virtuálních operátorů.“

Nezjistil sice, že by měl některý z operátorů monopol (aby taky ne, když jsou zhruba stejně velcí), společně ale tvoří oligopol neochotný vpustit mezi sebe kohokoli nového. Český telekomunikační úřad navíc nevidí žádnou cestu, jak by se problém mohl sám od sebe spravit, a to ani po ukončení právě probíhající aukce frekvencí.

Dovolím si ještě jeden zajímavý citát z tiskové zprávy: „Na základě analýzy Úřad konstatoval, že relevantní trh není efektivně konkurenčním trhem, neboť na něm působí podniky s významnou tržní silou a nápravná opatření vnitrostátního práva nebo práva EK oblasti hospodářské soutěže nepostačují k řešení daného problému.“

Se svým zjištěním seznámil operátory 1. listopadu (to je náhoda, o týden později vznikl první virtuál), jejich připomínky do své analýzy zapracoval a nyní ji předkládá k veřejné konzultaci (na svých stránkách). Až do konce ledna bude sbírat připomínky, poté se finálně rozhodne.

A co se na operátory chystá? ČTÚ vidí hlavní problém v nedostatku virtuálních operátorů. Hodlá je tedy prosadit na trhu silou. „Navržené povinnosti by měly zejména zajistit dostupnost velkoobchodní nabídky služeb pro MVNO a nabídku přístupu k síti.“

To v praxi znamená, že ČTÚ nařídí O2, T-Mobilu a Vodafonu, aby do své sítě vpustili virtuály, pravděpodobně za ceny regulované úřadem. Samo o sobě to nepovede ke snížení cen v tom smyslu, že by ČTÚ nařídil operátorům zlevnit, virtuálové ale budou mít dost možností, jak s trhem pohnout.

Reklama