ČTÚ radí: jak správně podat reklamaci

Reklama

Český telekomunikační úřad radí, jak postupovat, pokud nejste spokojeni s funkčností nebo kvalitou poskytovaných služeb.

Nejprve je potřeba podat reklamaci společnosti, která vám službu poskytuje, tedy například mobilnímu operátorovi. ČTÚ doporučuje podat reklamaci písemně a mít o tom nějaký doklad, ideálně dodejkou z doporučeného dopisu nebo potvrzením o obecně podané reklamaci. Je také nutné dodržet termín dvou měsíců od reklamované události.

Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů. Pokud se tak nestane, nebo nejste s vyřízením reklamace spokojeni, máte dalších 30 dní na to, abyste podali podnět ČTÚ. Ten musí splňovat formální náležitosti. Jedná se totiž o podání, které potenciálně povede k zahájení správního řízní.

Konkrétně by mělo obsahovat řádnou identifikaci navrhovatele a rovněž odpůrce, kterým je poskytovatel služeb elektronických komunikací, jenž danou reklamaci vyřizoval, nebo měl vyřídit.
Navrhovatel by měl jasně a srozumitelně popsat skutkové okolnosti svého případu a podložit
svá tvrzení potřebnými podklady. Měl by rovněž specifikovat požadovaný návrh rozhodnutí,
tj. kupříkladu snížit vystavené vyúčtování o částku, která dle něj byla účtována nedůvodně,
nebo například při ztrátě poštovní zásilky požadovat vyplacení sjednané, případně paušální
náhrady škody apod. Uplatnění tohoto podání je spojeno s úhradou správního poplatku ve výši
100 Kč.

Reklama