ČTÚ radí: při změně operátora požádejte o nevyčerpaný kredit

Reklama

Při přenosu mobilního čísla od jednoho operátora k druhému máte relativně nově nárok na vrácení nevyčerpaného kreditu. Nedostanete ho ale automaticky, musíte o něj sami požádat.

Právno na vrácení nevyčerpaného kreditu dal spotřebitelům zákon o elektronických komunikacích platný od dubna 2020. O vrácení je potřeba požádat do 30 dní od ukončení smluvního vztahu s opouštěným operátorem. Kredit je vyplácen v hotovosti, nedochází k jeho převodu k novému operátorovi.

O2 na svém webu uvádí, že pro podání žádosti je potřebné navštívit kamennou prodejnu. Vyžaduje předložení dokladu totožnosti a rovněž je třeba doložit, že je žadatel účastníkem na přeneseném telefonním čísle. Kredit by měl být navrácen nejpozději do 21 dnů po obdržení této žádosti převodem na účet či složenkou, záleží na volbě účastníka. Vodafone vyžaduje zaslání žádosti na adresu sídla či její uplatnění v kamenné prodejně. Žádost lze získat na webových stránkách této společnosti. Do formuláře je potřeba vyplnit příslušné identifikační údaje, a taktéž lze zvolit způsob vrácení kreditu. T-Mobile na svých webových stránkách uvádí, že je zapotřebí zaslat společnosti písemnou žádost či ji uplatnit v kamenné prodejně.

Pokud je tak sjednáno ve smlouvě, mají opouštění poskytovatelé právo uplatnit nárok na náhradu nákladů, které jim prokazatelně
vznikly v souvislosti s navrácením zbylého kreditu. Z dostupných zdrojů vyplývá, že v současné době by ani jeden z výše jmenovaných operátorů neměl tento poplatek odcházejícím zákazníkům účtovat.

Reklama