ČTÚ: rozhodnutí z 5G aukce nabylo právní moci

Reklama

Všechna rozhodnutí o přídělech kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz, která byla Českým telekomunikačním úřadem vydána dne 18. 01. 2021, již nabyla právní moci.

Poslední z rozhodnutí o přidělení rádiových kmitočtů společnosti Nordic Telecom 5G a.s.; CentroNet, a.s., T-Mobile Czech Republic a.s.; Vodafone Czech Republic a.s. a O2 Czech Republic a.s. nabylo právní moci v minulém týdnu. Zahájení výstavby 5G sítí tak snad v Česku už žádné formality nebrání.

Reklama