ČTÚ se chystá uvolnit pro 5G milimetrové vlny

Reklama

Český telekomunikační úřad výhledově plánuje uvolnit pásmo 26 GHz. Jedná se o takzvané milimetrové vlny, které nabídnou rychlou odezvu a vysoké přenosové rychlosti.

Sítě 5G fungují ve třech frekvenčních pásmech. V nízkých frekvencích (okolo 700 MHz) nabídne relativně nízkou přenosovou rychlost, ale zato se taková síť buduje velmi snadno. Vysílač má totiž příjemně dlouhý dosah. Očekává se, že právě tato frekvence bude základem nově budovaných 5G sítí.

Střední frekvenční pásmo se pohybuje okolo 3,5 GHz. Přenosové rychlosti jsou výrazně vyšší, ale dosah vysílačů relativně krátký. Očekávejme, že tyto frekvence budou využity zejména v hustě obydlených oblastech, tedy ve městech.

Obě tato frekvenční pásma aktuálně ČTÚ draží a pevně doufá, že kromě stávajících tří síťových operátorů se do Česka dostane ještě čtvrtý, aby trochu rozhýbal konkurenční prostředí. Tyto dvě frekvence se stanou základem sítí 5G – celá republika bude pokryta signálem 700 MHz a obydlené oblasti signálem 3,5 GHz.

K tomu existuje ještě tzv. vysoké frekvenční pásmo, které se v Česku bude pohybovat okolo 26 GHz. Signál na této frekvenci (přezdívaný často jako milimetrové vlny) zvládne nejvyšší přenosové rychlosti. Jeho nevýhodou je ale krátký dosah, operátor bude muset vybudovat velmi hustou síť vysílačů. Díky tomu ale dosáhne velmi rychlé odezvy. Právě proto se s nasazením frekvencí 26 GHz počítá jen ve výjimečných případech, například pro pokrytí výrobních hal, skladů, kanceláří apod., kde mají její vlastnosti smysl a komerční využití.

ČTÚ dlouho o uvolnění vysokého pásma nemluvil, soustředil se na přípravu aukce nižších frekvenčních rozsahů. Tu ale úspěšně spustil a může se tak soustředit i na 26 GHz. Proto zveřejnil podmínky využití rádiového spektra pro kmitočtové pásmo 24,25–27,5 GHz a vyzval veřejnost k podávání připomínek.

Reklama