ČTÚ se nově stane koordinátorem digitální ekonomiky

Reklama

Český telekomunikační úřad byl pověřen rolí národního koordinátora digitálních služeb. Již nyní  má kompetence v oblasti některých digitálních služeb, v budoucnu se jeho působnost dále rozšíří o dohled nad nařízením o digitálních službách, nad částí nařízení o správě dat a nařízením o datech.

Jako digitální koordinátor podle DSA bude po schválení transpoziční normy ČTÚ například udělovat zájemcům, kteří splní zákonné podmínky, statut důvěryhodných oznamovatelů, nebo prověřených výzkumných pracovníků, kteří budou moci například zkoumat algoritmy velkých digitálních platforem.

Nařízení o správě dat nastavuje pravidla pro opětovné využití a sdílení dat veřejného sektoru. Podle nařízení o datech uživatelé mimo jiné nově získají přístup k datům vytvořeným používáním produktů od chytrých hodinek po chytrou domácnost. Rovněž se zavádí rámec pro interoperabilitu a přenositelnost dat mezi poskytovateli služeb.

Reklama