ČTÚ se zaměří na šedé operátory maskované jako spolky

Reklama

Český telekomunikační úřad odhalil dva zapsané spolky, které jako vedlejší činnost nabízely služby telekomunikačních operátorů. Přitom nesplnily ohlašovací povinnost a snaží se tvářit, že v telekomunikacích vůbec nepodnikají.

Spolek nesmí podle občanského zákoníku provozovat výdělečnou činnost, jeho smysl je čistě neziskový. Může si sice drobně přivydělávat formou vedlejší činnosti, ale tím je myšlen prodej vánočních perníčků, nikoliv poskytování služeb telekomunikačního operátora.

ČTÚ proto zakročil proti dvěma zapsaným spolkům z Chrudimska. Vadilo mu například, že spolky jako svou jedinou činnost prezentovaly nabídky telekomunikačních služeb. Na webech lákaly nové zákazníky a vymezovaly se proti jiným operátorům.

„Český telekomunikační úřad upozorňuje na to, že s úmyslem narovnat podnikatelské prostředí
v elektronických komunikacích bude i nadále věnovat problematice spolků poskytujících veřejně dostupné služby elektronických komunikací zvýšenou pozornost. Doporučuje proto takovým subjektům, aby ve světle výše uvedených skutečností zvážily, zda na ně nedopadá oznamovací povinnost, a tuto alespoň dodatečně nesplnily tím, že své podnikání ČTÚ řádně oznámí, když oprávnění k podnikání vzniká právě až dnem doručení oznámení úřadu. Je třeba podotknout, že přestupkem je nejen neoznámení podnikání, ale i neoprávněné podnikání, kterého se subjekt dopouští už samotným výkonem své činnosti bez učinění patřičného oznámení.“

Reklama