ČTÚ se zastal virtuálů proti T-Mobilu

Reklama

Český telekomunikační úřad mimo jiné rozhoduje spory týkající se mobilních operátorů. Kromě sporů s koncovými zákazníky má ale na starosti také spory mezi jednotlivými operátory, které si nedokáží vyřešit jinou cestou.

Rada Českého telekomunikačního úřadu projednala stanovisko ve sporu o velkoobchodní cenu za mobilní data mezi společnostmi Český bezdrát s.r.o. a T-Mobile Czech Republic a.s. Úřad spor vyhodnotil a dospěl k závěru, že nemá pravomoc jej závazně rozhodnout. A jelikož strany nejsou ochotny dojít ke vzájemné dohodě o změně cen, vydává Úřad stanovisko se závěrem, že společnost T-Mobile nezohlednila ve velkoobchodní nabídce vývoj vlastních cen na maloobchodním mobilním trhu, které za období trvání smlouvy se společností Český bezdrát významně poklesly.

Tímto postupem společnost T-Mobile znemožňuje virtuálním operátorům efektivně působit na trhu, a účinně tak rozvíjet konkurenci. To má negativní dopad na uživatele služeb. Úřad proto ve stanovisku konstatuje, že je pro další působení virtuálního operátora na trhu potřeba vzniklou disproporci mezi poklesem maloobchodních a ustrnutím velkoobchodních cen odstranit.

Toto stanovisko předá ČTÚ Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, který štafetu v rozhodování sporu převezme.

Reklama