ČTÚ si došlápl na operátory, nelíbí se mu pokuty za ukončení smlouvy

Reklama

Již nějakou dobu platí novela Zákona o elektronických komunikací, která tvrdě útočí na různé nekalé praktiky operátorů. Půlroční lhůta na napravení nedostatků uplynula 8. února, ČTÚ se tedy podíval, jak zákonná nařízení operátoři splnili.

Nejpozději do 8. února měli operátoři upravit svou smluvní dokumentaci tak, aby splňovala nároky nového Z8kona o elektronických komunikacích. Jde zejména o to:

  • jestli může zákazník vypovědět smlouvu na dobu určitou za stejných podmínek jako smlouvu za dobu neurčitou
  • jaká je případná pokuta za předčasnou výpověď smlouvy (Zákon ji omezuje maximálně na pětinu dosud nezaplacených paušálů)
  • jestli má zákazník možnost zabránit automatickému prodloužení smlouvy, a zda je o této možnosti dopředu informován
  • jestli je ve smlouvě ujednáno, že může zákazník smlouvu vypovědět do 14 dní, pokud ji uzavřel mimo provozovnu operátora

Kontrola proběhla mezi všemi třemi velkými operátory a další asi čtyřicítkou menších poskytovatelů telekomunikačních služeb. Není překvapením, že největší pochybení odhalil ČTÚ u prvních dvou bodů, tedy u výpovědí smluv na dobu určitou.

Většina operátorů sice vzala zákonnou limitaci výše této úhrady na vědomí, jen nemnoho z nich ale provedlo takovou úpravu smluvních podmínek, aby ji bylo možné bez výhrad označit za vyhovující. Nejčastěji sice požadují jen pětinu dosud nezaplacených paušálů, k tomu ale připočítají výši slevy, kterou vám výměnou za úvazek poskytli. Např. pokud platíte 200 Kč namísto standardních 300 Kč měsíčně, operátor vám při výpovědi půl roku před koncem dvouleté smlouvy naúčtuje jednu pětinu z 1 200 Kč (6 × 200 Kč) a k tomu 24 × 100 Kč, které vám díky úvazku slevil.

Operátoři jsou při sestavování nových smluv docela kreativní. V tiskové zprávě ČTÚ se hovoří o jednom, který nabízí formálně smlouvu na dobu neurčitou, kterou může zákazník kdykoliv vypovědět. Pokud tak neučiní ve „věrnostním“ období o délce 12 měsíců, dostane slevu. ČTÚ je ale jasné, že tato právní kreativita má jediný cíl – obejít striktně nastavený zákon.

ČTÚ nyní bude tlačit na operátory, aby své smlouvy upravili tak, jak vyžaduje zákon. Má k tomu relativně silné nástroje, může s operátory zahájit správní řízení, případně jim udělit pokuty.

 

Reklama