ČTÚ: skoro všichni operátoři špatně informují o rychlostech internetu

Reklama

Český telekomunikační úřad udělal kontrolu, jak poskytovatelé internetu plní nové informační povinnosti. Zjistil, že bez chyb jsou jen velcí hráči.

Výsledky kontroly vypadají na první pohled děsivě. Nové informační povinnosti o rychlostech internetu promítla do smluv jen 4 % kontrolovaných poskytovatelů. Jelikož se ale jedná o samé velké hráče, můžeme se uklidnit. Správnou smlouvu má teď asi 55 % zákazníků.

Nové povinnosti platí od 1. ledna, ČTÚ prověřoval smlouvy 3. února. Z nalezených nedostatků zatím nevyvozoval žádné vážné následky. Hříšníci musí nedostatky co nejdříve napravit, jinak úřad přistoupí k sankcím.

Co musí být ve smlouvě ke službě přístupu k internetu

U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu uvedena inzerovaná rychlost, maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95 % času a nesmí být stanovena nižší než 60 % rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30 % rychlosti inzerované. V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat vedle inzerované rychlosti i o odhadované maximální rychlosti. Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o definici velkých odchylek od sjednaného výkonu služby a o možnostech uplatnění prostředků nápravy. Pokud zákazník tyto informace ve smluvních dokumentech nenalezne, měl by se obrátit na operátora.

Reklama