ČTÚ snížil propojovací poplatky na polovinu. Zlevní se volání?

Reklama

Český telekomunikační úřad včera rozhodl o snížení regulovaných propojovacích poplatků z 1,08 Kč/min na 0,55 Kč/min. Teď záleží na mobilních operátorech, zda se snížení projeví i v cenách pro koncové zákazníky. Změna vstoupí v platnost nejpozději v září.

Rada Českého telekomunikačního úřadu schválila 3. července 2012 novou maximální výši regulované velkoobchodní ceny pro mobilní operátory Telefónica, T-Mobile a Vodafone. Rozhodnutí snižuje od 15. července velkoobchodní cenu za terminaci (ukončení) volání v mobilních sítích z 1,08 Kč/min. na 0,55 Kč/min. u nově uzavíraných smluv. U již existujících smluv musí být nová cena použita nejpozději od 15. září 2012.

Co to vlastně znamená? Tzv. propojovací nebo terminační poplatky jsou částky, které si operátoři platí mezi sebou. Pokud voláte ze sítě T-Mobile do sítě O2, zaplatíte sice celou částku T-Mobilu, jelikož ale hovor putuje částečně v síti O2, zaplatí za vás T-Mobile svému konkurentovi právě zmíněný terminační poplatek.

Samotná změna terminačního poplatku ale koncovou cenu za volání nesníží. ČTÚ ve své zprávě připomíná, že snížil maximální úroveň této velkoobchodní ceny za období 2005–2011 o 65,3 %. Čím je to způsobeno? Existuje hned několik důvodů:

Terminační poplatek je jen malá část ceny za hovor. Když si představíte celou cestu hovoru od vašeho mobilu k telefonu příjemce, tak urazí část své cesty v jedné síti, část v druhé síti. To, že se ta druhá část zlevní, neznamená, že klesnou náklady na tu část první.

Velká část ceny za volání je marže operátora. Čeští operátoři mají marži okolo 40 % ceny, skutečné náklady jsou podstatně nižší než to, co vám ve finále účtují.

Terminační poplatky se vyrovnají. Na konci měsíce se operátoři „sejdou“, sepíší veškeré hovory a spočítají, z které sítě do které se provolalo kolik minut, a kolik si tedy vzájemně mají platit. Pak od sebe vyšlé částky vzájemně odečtou, například pokud zákazníci Vodafonu provolají do T-Mobilu milion minut za 550 000 Kč a zákazníci T-Mobilu provolají do sítě Vodafonu 1,5 milionu minut za 825 000 Kč, ve výsledku zaplatí T-Mobile Vodafonu jen 275 000 Kč. Vzhledem k tomu, že všechny tří sítě jsou srovnatelně velké, je skutečný vliv propojovacích poplatků skutečně zanedbatelný.

Reklama