ČTÚ trvá na svém: konkurence v Česku neexistuje

Reklama

Český telekomunikační úřad potvrdil výsledky své nedávné analýzy českého telekomunikačního trhu. Žádná připomínka široké veřejnosti ani síťových operátorů nezvrátila jeho závěry.

Jako většinu svých dokumentů, i analýzu relevantního trhu mobilních komunikací předložil ČTÚ k veřejné konzultaci. Kdokoliv měl možnost podat jakoukoliv námitku či připomínku. Ty pak musí úřad vypořádat, to znamená u každé zdůvodnit, proč ji přijímá nebo naopak nepřijímá.

ČTÚ nyní po uplynutí příslušné lhůty oznámil, že žádná z veřejných připomínek ho nepřesvědčila ke změně názoru. Síťoví operátoři v připomínkách popírali existenci tržních selhání, které ČTÚ indikoval v podobě existence tacitní koluze mezi jednotlivými soutěžiteli.

Samotný vysoký počet virtuálních operátorů na trhu bez ohledu na zhodnocení jejich možnosti přinášet nové a odlišné nabídky zákazníkům rozhodně není vypovídající a je tedy do jisté míry pouze zdánlivým znakem konkurenčního prostředí. Rovněž nízký objem přenesených čísel (ročně přibližně 3 % celkového počtu SIM karet) nasvědčuje relativně malé dynamice trhu.

Jako hlavní tržní problém na maloobchodním trhu – i s ohledem na mezinárodní cenová srovnání – analýza uvádí skutečnost, že úroveň ceníkových cen za mobilní datové služby pro rezidentní zákazníky je vyšší, než jaké by bylo možné dosáhnout na trhu s plně rozvinutou hospodářskou soutěží. Už samotný fakt, že se soutěž odehrává v oblasti neveřejných slev a nikoliv plošně v ceníkových cenách, může být tacitně koluzní strategií.

Předběžná analýza bude nyní podrobena konzultaci s ÚOHS a zaslána k notifikaci Evropské komisi.

Reklama