ČTÚ uzavřel přihlášky, do 5G aukce se přihlásilo 7 zájemců

Reklama

Do výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání rádiových kmitočtů pro zajištění sítí elektronických komunikací v kmitočtových pásmech 700 MHz a 3400–3600 MHz se přihlásilo 7 uchazečů.

Termín byl do 1. října, kdy také proběhlo za účasti notáře otevírání obálek s přihláškami do výběrového řízení, které bude nadále probíhat dle předpokladů. Ve stanovené lhůtě podalo přihlášku celkem 7 uchazečů. V souladu se zákonem o elektronických komunikacích a podmínkami výběrového řízení nebude ČTÚ v této fázi jména konkrétních uchazečů zveřejňovat. Jediné, co se zatím ví, že se aukce neúčastní polostátní ČEZ, který byl velkým favoritem.

Úřad současně informoval, že všechny požadavky na vydání předběžných opatření, podané u soudu s cílem zastavit proces výběrového řízení, jsou již zamítnuty, a žádný z operátorů tak u Městského soudu v Praze se svou žádostí neuspěl.

Reklama