ČTÚ varuje před použitím zesilovačů signálu

Reklama

Český telekomunikační úřad upozornil na podmínky, které je potřeba splnit, pokud si chcete doma nainstalovat tzv. repeater, opakovač nebo posilovač mobilního signálu. Doporučil raději řešit nedostatečné pokrytí se svým operátorem nebo využít volání přes Wi-Fi.

Zařízení širokopásmově zpracovává signál všech tří operátorů, zesílí ho a vyšle do špatně pokrytého prostoru, např. do sklepa. Pásmo vyhrazené mobilním sítím ale není bezlicenční, k jeho využívání tudíž musíte splnit celou řadu podmínek. Přesněji řečeno, musíte se držet tzv. všeobecného oprávnění VOR/24/05.2019-4.

Například kvůli tomu, že zařízení pracuje ve všech třech sítích, musíte mít k jeho provozování písemný souhlas všech tří operátorů. Kromě toho musíte dát pozor na neodbornou instalaci. Častým problémem, který vede k rušení signálu všech sítí, je zpětná vazba mezi neodborně zapojenými anténami.

Pokud výše uvedené nesplníte, budete rušit mobilní sítě pro ostatní, a ČTÚ na to při kontrole přijde, čeká vás správní řízení a pokuta.

Reklama