ČTÚ: Voláme levněji než před třemi měsíci

Reklama

Česká republika se posunula z chvostu mezinárodních srovnání mobilní drahoty o několik míst výše. Český telekomunikační úřad to přikládá přesnějšímu způsobu výpočtu se zahrnutím nejrůznějších doplňujících balíčků. Podívejte se na podrobné grafy.

Mezinárodní srovnání provádí agentura Strategy Analytics, používá k tomu tzv. spotřebních košů definovaných mezinárodní organizací OECD. Přesnou podobu spotřebních košů najdete v jednotlivých podkapitolách. Srovnání se provádí každé tři měsíce, dosud poslední dostupné je tak srovnání z února 2012. Oproti předchozímu srovnání (z listopadu 2011) si Česká republika o pár míst polepšila. Stále se sice objevuje spíše ve spodní části žebříčků, posun je ale ve všech případech jasně patrný.

Obvinění z drahoty odmítali mobilní operátoři s poukazem na specifika českého trhu, který kromě základních tarifů nabízí řadu doplňkových balíčků a slev. Posun v mezinárodních srovnáních jim dává zapravdu. Český telekomunikační úřad totiž tvrdí, že „ke změně pozice České republiky v rámci tohoto mezinárodního srovnání došlo rozšířením databáze srovnávaných tarifů a zejména dosud chybějících nadstavbových balíčků“.

Srovnávací metodika bohužel bere v úvahu jen dva největší operátory v každé zemi, v Česku tedy T-Mobile a O2.

Spotřební koš 1: 30 hovorů měsíčně

První spotřební koš obsahuje 30 hovorů měsíčně a 100 SMS k tomu. Z toho 55 % směřuje do vlastní sítě, 16 % z mobilu na pevnou, 25 % mimo vlastní síť a 4 % do hlasové schránky. Hovory do vlastní sítě trvají průměrně 2 minuty, do pevné sítě 1,60 minuty, mimo síť 1,70 minuty a do hlasové schránky 0,90 minuty. Kromě toho je definováno i rozdělení určitých procent hovorů ve špičce a mimo špičku.

První dva grafy ukazují srovnání podle reálných cen (převedených na americké dolary). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Druhé dva grafy ukazují srovnání podle parity kupní síly (kolik si mohou obyvatelé jednotlivých zemí dovolit vzhledem ke svému příjmu). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Z grafů je vidět, že podle absolutních cen se Česko zlepšilo o jedno místo (z 23. na 22.), při srovnání podle parity kupní síly pak dokonce o dvě místa (z 29. na 27.).

Spotřební koš 2: 100 hovorů měsíčně

Další spotřební koš obsahuje 100 hovorů měsíčně a 140 SMS. Z toho 52 % směřuje do vlastní sítě, 17 % z mobilu na pevnou, 28 % mimo vlastní síť a 3 % do hlasové schránky. Hovory do vlastní sítě trvají průměrně 2,10 minuty, do pevné sítě 1,90 minuty, mimo síť 1,80 minuty a do hlasové schránky 1 minutu. Kromě toho je definováno i rozdělení určitých procent hovorů ve špičce a mimo špičku.

První dva grafy ukazují srovnání podle reálných cen (převedených na americké dolary). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Druhé dva grafy ukazují srovnání podle parity kupní síly (kolik si mohou obyvatelé jednotlivých zemí dovolit vzhledem ke svému příjmu). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

V tomto případě jsme se zlepšili takřka neuvěřitelně. V případě srovnání podle skutečných cen je to skok o dvanáct míst (z 31. na 19. pozici), u srovnání podle parity kupní síly došlo ke zlepšení o deset místo (z 35. na 25.).

Spotřební koš 3: 300 hovorů měsíčně

Třetí spotřební koš reprezentuje zákazníky, kteří využívají svůj mobil opravdu hodně, obsahuje totiž 300 hovorů měsíčně a k tomu 225 SMS. Z toho 46 % směřuje do vlastní sítě, 14 % z mobilu na pevnou, 37 % mimo vlastní síť a 3 % do hlasové schránky. Hovory do vlastní sítě trvají průměrně 2 minuty, do pevné sítě 2 minuty, mimo síť 1,80 minuty a do hlasové schránky 1 minutu. Kromě toho je definováno i rozdělení určitých procent hovorů ve špičce a mimo špičku.

První dva grafy ukazují srovnání podle reálných cen (převedených na americké dolary). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Druhé dva grafy ukazují srovnání podle parity kupní síly (kolik si mohou obyvatelé jednotlivých zemí dovolit vzhledem ke svému příjmu). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Pokud vám skok u předchozího spotřebního koše připadal obrovský, tak se teď dobře držte. U koše obsahujícího 300 hovorů jsme se posunuli ještě víc. V případě srovnání podle absolutních cen o sedmnáct míst (z 29. na 12.), v případě srovnání podle parity kupní síly o devatenáct míst (z 34. na 15.).

Spotřební koš 4: 900 hovorů měsíčně

Ve čtvrtém koši se podle mě moc lidí nenajde, zahrnuje totiž zákazníky, kteří provolají průměrně 30 hovorů denně, celkem 900 měsíčně a 350 SMS. Z toho 55 % směřuje do vlastní sítě, 14 % z mobilu na pevnou, 28 % mimo vlastní síť a 3 % do hlasové schránky. Hovory do vlastní sítě trvají průměrně 2,10 minuty, do pevné sítě 1,90 minuty, mimo síť 1,90 minuty a do hlasové schránky 1,10 minuty. Kromě toho je definováno i rozdělení určitých procent hovorů ve špičce a mimo špičku.

První dva grafy ukazují srovnání podle reálných cen (převedených na americké dolary). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Druhé dva grafy ukazují srovnání podle parity kupní síly (kolik si mohou obyvatelé jednotlivých zemí dovolit vzhledem ke svému příjmu). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Česko si u spotřebního koše s 900 hovory měsíčně polepšilo o 12 míst z původního 28. na současné 16. místo. O 11 míst (z 31. místa na 20. pozici) se zlepšilo postavení České republiky v případě srovnání cen podle parity kupní síly.

Spotřební koš 5: 40 předplacených hovorů měsíčně

Pátý koš zahrnuje předplacenkáře, kteří podle metodiky OECD provolají měsíčně 40 hovorů a 60 SMS. Z toho 64 % směřuje do vlastní sítě, 14 % z mobilu na pevnou, 18 % mimo vlastní síť a 4 % do hlasové schránky. Hovory do vlastní sítě trvají průměrně 1,90 minuty, do pevné sítě 1,90 minuty, mimo síť 2 minuty a do hlasové schránky 0,90 minuty. Kromě toho je definováno i rozdělení určitých procent hovorů ve špičce a mimo špičku.

První dva grafy ukazují srovnání podle reálných cen (převedených na americké dolary). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Druhé dva grafy ukazují srovnání podle parity kupní síly (kolik si mohou obyvatelé jednotlivých zemí dovolit vzhledem ke svému příjmu). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Je vidět, že u předplacených karet situaci nezachrání ani balíčky. Pozice při srovnání podle absolutních cen se nezměnila, v případě srovnání podle parity kupní síly jen symbolicky o jedno místo.

Spotřební koš 6: 400 SMS měsíčně

Poslední koš je vyhrazen příznivcům textových zpráv, obsahuje totiž pouze 400 SMS a symbolických 8 hovorů.

První dva grafy ukazují srovnání podle reálných cen (převedených na americké dolary). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Druhé dva grafy ukazují srovnání podle parity kupní síly (kolik si mohou obyvatelé jednotlivých zemí dovolit vzhledem ke svému příjmu). Vlevo je graf z listopadu 2011, vpravo z února 2012.

Při srovnání podle skutečných cen se Česko posunulo o jedno místo z 29. na 28. pozici. Při srovnání podle parity kupní síly jsme si své 31. místo uhájili.

Shrnutí a komentář Mobinfo.cz

Je vidět, že operátoři měli při své obhajobě do jisté míry pravdu. Pokud metodika počítá i s nejrůznějšími „specifiky českého trhu“, tedy nepřehlednou džunglí balíčků a nejrůznějšími úvazky, není u nás tak draho, jak se původně zdálo. V některých případech jsme sice zůstali na chvostu mezinárodního srovnání, v jiných případech jsme se ale výrazně posunuli směrem ke středu. Všimněte si, že mezi listopadem 2011 a únorem 2012 se v českém mobilním světě nic převratného nestalo a posun je způsoben skutečně jen rozšířením databáze tarifů o další možnosti.

K samotnému srovnání lze mít samozřejmě řadu výhrad. Už samotné sestavení spotřebních košů nemůže přesně reprezentovat všechny zákazníky. Češi jsou například známí příznivci SMS zpráv (na úkor volání), zatímco jiné národy zase více volají a méně píší. Ale podle něčeho se srovnávat musí, nikdy se nezavděčíme všem. Mě osobně vadí fakt, že do srovnání jsou zahrnuty i firemní tarify (např. pro spotřební koš 30 hovorů je nejvýhodnější tarif Podnikatel 250 HIT). Naopak oceňuji, že metodika nyní počítá i s dlouhými úvazky (v předchozím případě např. na 24 měsíců) a nejrůznějšími balíčky (pro 100 i 200 hovorů je nejvýhodnější Neon S s úvazkem na 36 měsíců a balíčkem 200 SMS).

Bylo by také vhodné zahrnout třetího operátora, jehož role je nyní redukována pouze na jakousi páku, která stlačuje ceny dvou největších níže, ale přitom sám může mít pro konkrétní spotřební koše mnohem výhodnější tarify.

Reklama