ČTÚ vyhlašuje podmínky nové aukce

Reklama

Český telekomunikační úřad nedbal výtek operátorů a i ve finálních podmínkách aukce volných frekvencí zachoval zvhodnění čtvrtého operátora. Včera zveřejnil finální podmínky, do konce září přijímá přihlášky a ještě před koncem roku by chtěl mít jasno.

Hlavní cíle aukce zůstaly stejné: především pokrýt celou republiku rychlým mobilním internetem a rozjet budování 4G sítí, kromě toho zlepšit konkurenční prostředí. Aktuální finanční zisk pro státní rozpočet je podle tvrzení ČTÚ až sekundární.

První cíl chce ČTÚ zajistit pokrývacími podmínkami, do 30 měsíců musí vítězové aukce pokrýt rychlým internetem 30 řídce osídlených okresů; na pokrytí lukrativních okresů mají celých pět let, přičemž za tuto dobu jich musí pokrýt polovinu.  Konečný termín pokrytí je 7 let pro řídce osídlené okresy a 8 let pro zbytek republiky. V průběhu sedmi či osmileté pokrývací fáze musí na daném území zajistit mobilní internet s rychlostí alespoň 2 Mb/s, po ukončení pokrývání pak nejméně 5 Mb/s.

Druhý cíl hodlá ČTÚ splnit tak, že při aukci zvýhodní nové operátory (respektive jednoho, na víc jich asi v českém frekvenčním spektru není místo). Předně jim vyhradil určitou část frekvencí, kterou již existující operátoři nesmí dražit. Dále nařídil povinný národní roaming, tzn. operátor, který vydraží část spektra a pokryje určitou část území, získá až na osm let přístup k sítím (2G, 3G i 4G) zbylých operátorů, takže bude mít rázem pokrytí stoprocentní. Právě proti těmto zvýhodněním protestovali stávající operátoři, zdá se jim, že v prvním pokusu o aukci byli zájemce o vstup na český trh natolik finančně silný, že žádné zvýhodnění nepotřeboval. O2 dokonce projevilo ochotu se s ČTÚ soudit.

Nyní tedy až do konce září mohou zájemci o účast v aukci podávat přihlášky. První říjnový den otevře ČTÚ obálky nadité potřebnými dokumenty a sdělí všem zájemcům, zda splnili všechny formální záležitosti, případně je vyzve k nápravě. Proběhne školení práce s aukčním systémem a dvě pokusné aukce nanečisto. To vše by mělo být hotovo do poloviny listopadu, kdy ČTÚ hodlá zahájit ostrou aukci.

Tvrdí přitom, že nové podmínky jsou nastaveny tak, aby se celá aukce zvládla velmi rychle. Na konci roku by mělo být jasno (i s vánoční přestávkou) a v lednu snad dojde k finálnímu rozdělení vydražených frekvencí. Tak uvidíme.

Reklama