ČTÚ vyřídil připomínky k aukci, do konce roku bude jasno

Reklama

Český telekomunikační úřad tzv. vypořádal připomínky k aukci volných frekvencí. Celkem si na původní návrh „stěžovalo“ 17 firem či jednotlivců, některé návrhy ČTÚ přijal, jiné odmítl. I nadále zvýhodňuje čtvrtého mobilního operátora.

Spolu s nástupem nového předsedy prodloužil ČTÚ lhůtu, ve které bylo možno podávat připomínky. V prodloužené lhůtě se tedy ozvalo 17 subjektů všeho druhu, kromě stávající trojice operátorů například i PPF či několik občanů, jimž se vyhlášené podmínky nelíbí. ČTÚ měl následně měsíc na to, aby všechny připomínky zvážil, vyjádřil se k nim a některé přijal, jiné odmítl. Příslušné informace pak zveřejnil 24. června, v nejbližší době pak připraví finální podmínky aukce.

Na konci června pak podle svých odhadů vyhlásí vlastní aukci, přičemž další průběh bude následující. Do konce srpna se budou moci přihlásit zájemci, dále proběhne důkladné proškolení dražitelů a dvě zkušební aukce nanečisto. S tím by měli být všichni hotovi do konce října, hned začátkem listopadu pak bude zahájena vlastní dražba.

Dva poradci, jedno schválení

Při vypořádání připomínek spolupracoval ČTÚ se dvěma poradenskými firmami. Jedna měla na starosti technické záležitosti, vypracovávala odpovědi na připomínky týkající se přidělování frekvencí a rozvojových kritérií. Druhá pak byla čistě právnická, vyjadřovala se k hrozbám žalobou, požadavkům na úpravu podmínek aukce apod. Výsledné podmínky pak bude ČTÚ konzultovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který je musí posvětit.

Nejspornějším bodem je pravděpodobně podpora nových mobilních operátorů. Všichni, kdo v současnosti neprovozují v Česku mobilní síť, totiž mají možnost získat frekvence v určitém pásmu, v němž stávající operátoři nesmí přihazovat. To se stalo terčem kritiky, podle vyjádření všech operátorů není k takové podpoře žádný důvod, předchozí nepovedená aukce ukázala, že noví operátoři (tehdy PPF) mají peněz dost a podporu nepotřebují. Někteří dokonce naznačovali, že tento bod případně napadnou u soudu.

Na druhou stranu ČTÚ ustoupil například v požadavcích na poskytování národního roamingu. Podle něj museli stávající operátoři pronajmout své sítě nováčkům, aby jim usnadnili vstup na trh. Tato povinnost zůstala zachována, její lhůta se ale podstatně zkrátila, takže noví operátoři budou muset své sítě vybudovat poměrně rychle.

Komentář Mobinfo.cz

Aukce zatím vypadá docela dobře, ČTÚ na první pohled spravedlivě posoudil všechny připomínky. Drží se nastaveného kurzu – chce rychle pokrýt republiku sítí čtvrté generace, chce vstup čtvrtého síťového operátora. Neustoupil tlaku stávajících operátorů, kteří z pochopitelných důvodů proti oběma těmto cílům usilovně bojují. Riskuje tím sice žaloby a stížnosti, rozhodl se to ale risknout.

Právě žaloba je asi tím jediným, co může ještě aukci zastavit. Předložený časový plán je docela napnutý, pokud ČTÚ na konci července zveřejní finální připomínky a někdo v době přihlašování (tedy do konce srpna) tyto podmínky relevantním způsobem zpochybní, rozhodně se nestihne říjnové školení a trénink.

I pokud vše dopadne tak, jak má, visí velký otazník nad délkou trvání aukce. První pokus zabral několik měsíců a skončil fiaskem. ČTÚ sice slibuje, že podmínky byly upraveny tak, aby druhá aukce proběhla během několika týdnů, jistotu ale samozřejmě nemáme. Musíme si totiž uvědomit, že operátoři jsou aukční profíci, mají za sebou obrovské týmy právníků, bohaté zkušenosti z aukcí v jiných zemích apod. Pokud se tedy rozhodnou zdržovat, určitě napřou všechny své síly.

Doufejme, že tentokrát vše dopadne podle plánů a my se v průběhu příštího roku dočkáme nového operátora a hlavně rychlých sítí LTE. Ty už sice operátoři budují na stávajících frekvencích, skutečný rozmach ale nastane právě až v tom okamžiku, kdy získají nové frekvence.

Reklama