ČTÚ: za smlouvy nezletilých odpovídají rodiče

Reklama

O2 požadovalo platbu po šestiletém zákazníkovi. ČTÚ ale rozhodl, že za placení závazků vzniklých používáním paušálního programu jsou zodpovědní rodiče, resp. zákonní zástupcí.

První rozhodnutí se přitom opíralo o to, že nezletilý nemůže být svými rodiči vmanipulován do smlouvy, ze které by mohlo vyplynout budoucí porušení zájmů dítěte, tedy v tomto případě vymáhání nezaplacených částek. Celá smlouva na paušál pro šestiletého zákazníka tak byla podle rozhodnutí neplatná.

ČTÚ ovšem v druhém kole rozhodl jinak. Smlouva byla platná, ale veškeré povinnosti z ní vyplývající padají na zákonné zástupce. Český telekomunikační úřad se přitom opírá o rozhodnutí Nejvyššího soudu, který řešil podobný problém ve vztahu ke stavebnímu spoření.

Ve smyslu ust. § 31 zákona o rodině je rodič nositelem rodičovské zodpovědnosti, a proto také odpovídá za plnění povinností nezletilého dítěte. Obdobně se k tomu staví i důvodová zpráva k § 898 nového občanského zákoníku, která považuje smlouvy s mobilními operátory za smlouvy uzavírané sice na jméno a účet dítěte, ale vždy zákonnými zástupci a rovněž povinnosti z nich plní tito zákonní zástupci.

Reklama