ČTÚ začíná pomalu připravovat superrychlé milimetrové 5G sítě

Reklama

Český telekomunikační úřad uvolní pro experimentální účely pásmo 24,25-27,5 GHz. V červnu 2021 vyhodnotí výsledky a rozhodne, kdy a za jakých podmínek uvolní milimetrové vlny ke komerčnímu použití.

Sítě 5G fungují ve třech frekvenčních pásmech. Nízké frekvence okolo 700 MHz nabízí nejsnadnější pokrytí, ale nejnižší rychlosti. Střední frekvence okolo 3,5 GHz se s rychlostmi dostávají na vyšší hodnoty, síť vysílačů ale musí být výrazně hustší. Nejvyšší, takzvané milimetrové pásmo, se pohybuje nad 20 GHz. Vysílače musí být velmi hustě, ale rychlost je bezkonkurenčně nejvyšší a doba odezvy nejkratší.

První dvě pásma ČTÚ aktuálně draží, přihlásilo se sedm zájemců. Nejvyšší pásmo zatím nesměle oťukává. Protože stejně neexistují žádná komerční zařízení, která by uměla milimetrové vlny využít, bude přístup k tomuto pásmu přidělovat jen individuálně a pro experimentální účely.

K upřesnění podmínek pro komerční využití přistoupí ČTÚ na základě poznatků z experimentálního využití pásma, optimalizace plánovacích mechanismů a výsledku projednávání návrhů evropských technicko–regulačních opatření k zajištění vzájemné koexistence sítí. Vývoj v uvedených oblastech ČTÚ sleduje a vyhodnotí v závěru 1. pololetí 2021.

Reklama