ČTÚ začne více regulovat mobilní operátory

Reklama

Rada Českého telekomunikačního úřadu se rozhodla vyhlásit nový „relevantní trh“, který bude podléhat regulaci. To ČTÚ v budoucnu umožní například prosadit možnost vstupu virtuálních operátorů do současných mobilních sítí.

ČTÚ přes svá předchozí tvrzení dospěl k názoru, že trh mobilních komunikací není v Česku příliš konkurenční, a rozhodl se proto vyhlásit osmý tzv. „relevantní trh“. Jeho název bude trochu krkolomný – Velkoobchodní trh přístupu a původu volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. Relevantní trh je zajímavý tím, že ho ČTÚ důkladně sleduje prostřednictvím svých analýz, a pokud dospěje k názoru, že by trhu prospěl nějaký regulační zásah, má právo ho provést.

Výsledky analýz podle ČTÚ ukázaly, že na uvedeném trhu existují překážky vstupu nových hráčů, že trh plně nesměřuje k trvalé hospodářské soutěži a že uplatňování práva hospodářské soutěže samo o sobě nemusí dostatečně řešit selhání trhu. Jinými slovy, „neviditelná ruka trhu“ nedokáže zajistit dostatečně konkurenční prostředí

Přehled všech současných a bývalých relevantních trhů najdete přímo na stránkách ČTÚ. Z našeho pohledu je zajímavý například trh číslo 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. V minulosti jsme byli svědky toho, kdy ČTÚ tyto propojovací poplatky (platí si je operátoři mezi sebou, pokud voláte z jedné sítě do druhé) několikrát regulačním zásahem snížil.

Co tedy od vyhlášení nového trhu očekávat? Nejprve ho musí ČTÚ vyhlásit v Telekomunikačním věstníku, poté po uplynutí půlměsíční lhůty vstoupí v platnost. Od tohoto okamžiku má ČTÚ možnost provádět analýzy a navrhnout případná nápravná opatření na podporu konkurenčního prostředí v oblasti mobilní komunikace. A to včetně možnosti uložit existujícím operátorům povinnost velkoobchodní nabídky, tedy vpustit do svých sítí virtuálního operátora.

Historie ukazuje, že ne vždy regulační zásahy fungují. Příkladem funkční regulace je eurotarif, stanovený strop roamingových cen za volání, které se v posledních letech snižují a brzy klesnou pod úroveň některých národních tarifů. Opačnou úspěšnost zaznamenal ČTÚ se snižováním propojovacích poplatků, které v důsledku nevedlo ke snížení koncových cen za volání.

Takže uvidíme, jak rychle se ČTÚ rozhodne zasáhnout a jakou formu zásahu zvolí. Je pravděpodobné, že donutí operátory otevřít sítě konkurenci, a je naprosto jisté, že proti tomu všichni budou protestovat. Nebude jim to ale moc platné, společenský tlak pro vstup virtuálních operátorů je příliš silný. Navíc bude stejně s nejvyšší pravděpodobností tato vymoženost zavedena v rámci aukce volných kmitočtů.

Reklama