Data o pohybu lidí počítají ostravské superpočítače

Reklama

Mobilní operátoři dodávají anonymizovaná data, univerzitní počítače je zpracují a výsledkem je atlas mobility. Můžete z něj vyčíst třeba jak obyvatelé jednotlivých měst dodržují vládní opatření.

Operátorem je ve výše uvedeném odstavci T-Mobile. Data předává v anonymní podobě, není možné z nich zjistit, kterých zákazníků se týkají. Navíc se jedná jen o informace týkající se polohy a pohybu, žádné seznamy hovorů nebo obsah odesílaných zpráv.

Jelikož T-Mobile má přes šest milionů zákazníků, kteří celý den naprosto nekoordinovaně pobíhají po Česku, nestačí na jejich zpracování klasické stolní písíčko. T-Mobile proto předává data do národního superpočítačového centra, které provozuje VŠB-TU Ostrava. Tam zpracovaná data o mobilitě obyvatel pak poskytuje například vládě, která z nich zjišťuje, jak lidé dodržují protiepidemiologická opatření.

Data o změnách nevyjíždějících, což jsou nejlépe vypovídající údaje o změnách v mobilitě obyvatel, jsou každodenně publikována okolo čtvrté hodiny odpolední a jsou volně dostupná na webové stránce Atlasu mobility https://atlas-mobility.danse.tech/pro-nev.html Data jsou dostupná s detailem po dnech ve všech krajích a městech nad 50 tis. obyvatel.

Reklama