Do první třídy s prvním mobilem [výzkum]

Reklama

S nástupem do první třídy chtějí mít rodiče děti pod kontrolou, proto více než polovina z nich dostane při nástupu na základní školu i mobilní telefon. Oproti tomu v západní Evropě dostávají děti první mobil většinou mezi 10 a 14 rokem věku.

Vyplývá to alespoň z průzkumu virtuálního operátora Tesco Mobile. Mobilní telefon se tak v Česku stává prostředkem, díky kterému mohou rodiče své děti kontrolovat, právě když se začínají osamostatňovat. Pro začátky stačí jednoduchý přístroj s kontaktem na rodiče, sourozence či příbuzné, s ním se dítě postupně učí zacházet. Není nejlepší dát prvňákovi do ruky telefon s neomezeným paušálem. Vhodnější alternativou je finančně omezený tarif nebo předplacená karta, kdy i sám malý uživatel zjistí hodnotu peněz, pokud nebude mít už v půlce měsíce žádný kredit.

S používáním telefonu jsou ale spojena i mnohá rizika, která musí rodiče se svými potomky důkladně probrat. Kromě již zmíněných financí je potřeba dítě informovat o tom, že telefon není hračka, a na různá čísla nemohou volat bez důvodu (policie, hasiči, záchranná služba). Rodiče by měli dát najevo, že mobilní telefon je dobrý pomocník, ale lze se obejít bez jeho neustálého kontrolování. Psychologové doporučují rodičům i kontrolu kam dítě volá, nebo jaké webové stránky navštěvuje. V tomto případě se nejedná o narušení osobní svobody, ale kontrolu zdravého duševního vývoje.

Další riziko spočívá v sociálních nerovnostech, které se projevují již na začátku školní docházky. Učitelé potvrzují, že se dítě kvůli zastaralému mobilnímu telefonu často stane terčem posměchu či dokonce šikany. Zvláště nepřátelské kolektivy jsou schopny vyloučit dítě ze svého středu jen proto, že nemá smartphone. Rodiče tak musí dítěti vysvětlit, že nezáleží na značce nebo typu mobilního telefonu. Dále je vhodné informovat potomka o správném zacházení s mobilním telefonem. Základem je neukazovat jej před ostatními, vypínat si zvonění v průběhu vyučování a celkově používat mobilní telefon pouze pokud je to opravdu nutné.

Reklama