Do roku 2020 překonají časopisy na tabletech papírové verze

Reklama

Podle odhadů renomovaných agentur budeme v roce 2020 číst více časopisů na tabletech než v jejich papírové podobě. Odhady sice platí pro Spojené státy americké, i u nás je ale tento trend již nyní jasně patrný.

Pokles nákladů tištěných časopisů je velkým tématem, které hýbe vydavatelským trhem i v České republice. Vydavatelé se již před lety pokusili zachránit svou čtenářskou obec nabídnutím informací na internetu, to se ale ukázalo jako velmi nešťastné řešení. Dnes totiž není nikdo ochoten za informace platit. Cokoliv potřebujeme přečíst, najdeme zdarma na internetu, proč tedy utrácet za papírové časopisy nebo noviny?

Jakousi záchranou, ke které nyní vydavatelé upínají své poslední naděje, jsou tablety. Jejich majitelé jsou totiž relativně bohatí a navíc zvyklí platit za aplikace. Nedělá jim tedy problém utratit pár korun za tabletový časopis, zvláště když je vyroben pěkně a interaktivně.

Americká výzkumná agentura The Mequoda Group zjistila na vzorku 1 293 uživatelů tabletů v USA, že 23 % z nich čte na svém tabletu pravidelně digitální časopisy, zatímco papírové nečtou. Překvapivě, 13 % respondentů si dokonce koupilo nějaké vydání digitálního časopisu v posledních třiceti dnech. Více než dvě třetiny uživatelů pak raději čte knihy na tabletu než v papírové podobě, informace z nich jim připadají důvěryhodnější. Odborníci z výše zmíněné agentury navíc odhadují, že do roku 2020 bude na tabletu číst časopisy 65 % majitelů.

Reklama