Dotaz: Musím platit z mobilu koncesionářský poplatek?

Reklama

Do redakce nám dorazil dotaz na povinnost platit rozhlasový poplatek z mobilních telefonů vybavených radiopřijímačem. U některých mobilů by přicházely v úvahu i televizní poplatky. Zjistili jsme tedy, co o této problematice říká příslušný zákon. O koncesionářských poplatcích pojednává zákon 348/2005 Sbírky O rozhlasových a televizních poplatcích (dostupný online např. na stránkách České televize). Ten stanovuje, že domácnosti platí jeden poplatek za televizi a jeden za rádio bez ohledu na to, kolik přijímačů v rámci domácnosti vlastní, firmy pak poplatek za každý přijímač. Dále informuje o tom, že povinnost platit poplatek se vztahuje na každé zařízení, které je schopno přijímat televizní či rozhlasové vysílání šířené radiovými vlnami, po kabelu nebo přes satelit.

Čistě teoreticky bychom tak měli platit i za mobil schopný přijímat rozhlasové vysílání. V domácnostech jen v případě, že jiný rozhlasový přijímač nemáme, ve firmách za každý mobil stejně jako za rádio.

Naštěstí je tu paragraf 2, odstavec 4, bod e, který doslovně uvádí:

Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají: rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.

Z toho jasně vyplývá, že z mobilu nemusíte žádné koncesionářské poplatky platit, i kdyby to bylo jediné zařízení schopné rádiového příjmu, které vlastníte.

Reklama